Magyar Nyelvjárások 54.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Tanulmányok
Hegedűs Attila: Nyelvjárás és nyelvi rendszer 5
Jakab László: A létige és a megy ige ragozásának kialakulása 13
Kis Tamás: A bilabiális β és a v-féle hangok a magyarban 23
Katona Csilla: A hangátvetés a magyarban 51
Póczos Rita: Elméletek a régi európai víznevekről 83
Fejes László: Dől a fa? 95
Dobi Edit: „Nem (ezt) mondtad!” — avagy a félreértés sajátos mentális háttere 121
Kazamér Éva: Hipertextualitás és paratextualitás Parti Nagy Lajos költészetében 153

Nyelvjárási adatok
E. Nagy Katalin: Szentpéterszeg helynevei 169

Ismertetések, bírálatok
Dobi Edit: Tolcsvai Nagy Gábor, Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés 179
Adorján Imola: Kugler Nóra, Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben 185

Hoffmann István: Beszámoló a 2015/2016. tanévről 189


Számunk szerzői 201