Magyar Nyelvjárások 52.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Búcsú Sebestyén Árpádtól
Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál
Bartha Elek gyászbeszéde 7
Hoffmann István gyászbeszéde 8


Centenáriumi előadások
Lars-Gunnar Larsson: A hagyományos levéltár a „New Public Management” korszakában 13
Bakró-Nagy Marianne: Obi-ugor nyelvek digitális adatbázisa 19
Bátori István: Az Uráli Etimológiai Adatbázis mint dokumentáció és mint az etimológiai kutatás eszköze 31
É. Kiss Katalin: Magyar nyelvű kódexek digitális alapú feldolgozása 43
Juhász Dezső: A dialektológia számítógépes támogatása 57
Ittzés Nóra: A magyar nyelv nagyszótárának metamorfózisai: a cédulagyűjteménytől az elektronikus adatbázisokig 65


Tanulmányok
Slíz Mariann: Személynevek fordítása kései ómagyar kori okleveleinkben 73
Kis Tamás: Leíró hangtan és hangtörténet 89
Fehér Krisztina: Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia 125
Verécze Viktória: A jelentés társas aspektusainak kinyerése szöveganalitikai eszközökkel 171
Nagy Zoltán Krisztián: Adalékok a metaforikus gondolkodás kialakulásához 183
Szikszainé Nagy Irma: A költészet nyelvi játékait teremtő tényezők 199
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Németh László írói névadásáról 209
Kiss Jenő: A magyar dialektológia 1980 utáni történetéhez 221

Nyelvjárási adatok
Kenyhercz Róbert: Helynévi adatok Szepes vármegye dikális összeírásaiból 229

Ismertetések, bírálatok
Presinszky Károly: Bodó Csanád, A látszólagos idő. Esettanulmány a folyamatban lévő nyelvhasználati változások vizsgálatához 247
Bodó Csanád: Gál Noémi, Nyelvi revitalizáció. Elméletek, módszerek, lehetőségek. Bálint Emese, Kétnyelvűség és nyelvi változás a szórványban. Szociolingvisztikai kutatások Alsókarácsonfalván és Buzásbocsárdon 252
Sz. Tóth László: Hoppa Enikő, Mük csángóul beszélünk. A moldvai magyar nyelvjárás 259
Navracsics Judit: Klein Ágnes, Utak a kétnyelvűséghez. Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt 263

Hoffmann István: Beszámoló a 2013/2014. tanévről 269