Magyar Nyelvjárások 50.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban

A Magyar Nyelvjárások 50. kötete elé 5–8


Tanulmányok, cikkek
Hoffmann István: Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás 9–26
Győrffy Erzsébet: A hivatalos név terminus 27–35
N. Fodor János: A természetes személynévadásról 37–50
Tóth Valéria: Etimológiai, hangtörténeti megjegyzések Anonymus egy személynevéhez 51–76
Fehér Krisztina: Az affinitástól a hálózatokig, avagy a nyelvek filogenezise 77–105
Dobi Edit: A szemiotikai textológiai jelértelmezés szerepe a szöveg jelentésreprezentációjában 107–116

Emlékezés
Rácz Anita: Kiss Lajos (1922–2003) 117–120

Nyelvjárási adatok
Pesti János: Poliszémia az állathangutánzó szavakban 121–149
Tóth Teodóra: Barkaszó helynevei 149–171

Ismertetések, bírálatok
Török Tamás: Ipoly mente helynevei. (Adattár 1. Alsó-Ipoly mente). Bura László: Szatmár megye helynevei 1–2. Bura László: Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára. (Ism. Béres Júlia) 173–180
Slíz Mariann: Személynévadás az Anjou-korban. Slíz Mariann: Anjou-kori személynévtár 1301–1342. N. Fodor János: Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. N. Fodor János: A Felső-Tisza-vidék késő középkori személyneveinek szótára (1401–1526). (Ism. Mozga Evelin) 181–192
Szépfalusi István–Vörös Ottó–Beregszászi Anikó–Kontra Miklós: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. (Ism. Nagy Zoltán Krisztián) 192–197
Pethő József: Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben. (Ism. Kazamér Éva) 198–201

Hoffmann István: Beszámoló a 2011/2012. tanévről 202–206