A Magyar Nyelvjárásokról

A Magyar Nyelvjárások a Magyar Népnyelv folytatásaként 1951-ben indult, évente egy alkalommal jelenik meg. Kiadója a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke.
A Magyar Nyelvjárások tematikája a hagyományként őrzött, de egyre inkább háttérbe szoruló dialektológia és nyelvjárási szövegközlés mellett elsősorban a kiadványt megjelentető tanszéken is művelt magyar nyelvtudományi témákból kerül ki (nyelvtörténet, névtan, leíró nyelvészet), de szívesen közlünk publikációkat tudománytörténeti, társasnyelvészeti és egyéb magyar nyelvészeti témákból is.
A Magyar Nyelvjárások a tanulmányok, cikkek mellett rendszeresen megjelentet ismeretéseket, bírálatokat, nyelvjárási adatokat, megemlékezéseket is.