- -

Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés)

Előadó: Fehér Krisztina
Helyszín: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem tér 1., a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem
Időpont: 2011. április 4. 16:00

A kognitív pszichológiai és neurológiai mérések arra mutatnak, hogy az anyanyelv tipikus hangsorépítési mintái a nyelv ontogenezisét már a kezdetektől fogva és lényegi értelemben határozzák meg. Ha ez így van, akkor viszont igen nehéz elképzelni egy olyan, a 20. század klasszikus nyelvészeti irányaitól szokásosan feltételezett grammatikát, amely a nyelv fonotaktikai természetű karakterétől szinte függetlenül, merev morfoszintaktikai szabályok mentén szerveződik.
Az előadás arra kíván rámutatni, hogy a nyelvtan csakis olyan struktúra lehet, amely nem ex nihilo tűnik fel, hanem graduálisan alakul: a grammatika a nyelvsajátos hangsormintákból fokozatosan formálódik meg, majd ennek megfelelően működik. Azáltal, hogy a babák azokat a szótagegyütteseket, amelyek anyanyelvük potenciális szóalakjai lehetnek, fonotaktikai szerkezetükre támaszkodva, statisztikai tanulás útján memorizálják, egy olyan dinamikus nyelvi rendszert kezdenek kialakítani, amelyben a mindenkori társas-kognitív kontextusába beágyazódó lexikon nemhogy nem lesz független a grammatikától, de a nyelvtan szerves részeként annak kiteljesedéséhez alapvető módon járul hozzá.


Az előadás rövid összefoglalója:
Az előadás rövid összefoglalója a nyest.hu-n olvasható.


Az előadás videofelvétele:
Az előadás letölthető, a kivetített diákat külön ablakban mutató videofelvétele a Videotoriumon látható.

A felvétel alatti kezelősávban a hangerőszabályozó előtt látható HQ/LQ gombra kattintva állíthatja be az önnek megfelelőbb képminőséget


Kapcsolódó szakirodalom:

Berko, Jean (1958): The child’s learning of English morphology. Word 14: 150–77. (link)

Fiser József (2005): Létezik-e külön statisztikai és szabályalapú tanulás az agy vizuális és auditorikus moduljaiban? In: Gervain Judit–Kovács Kristóf–Lukács Ágnes–Racsmány Mihály (szerk.): Az ezerarcú elme. (Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára.) Budapest. 26–37. (link)

Gathercole, Susan E.–Baddeley, Alan E. (1990): The role of phonological memory in vocabulary aquisition: a study of young children learning new names. British Journal of Psychology 81: 439–54.

Gopnik, Alison–Meltzhoff, Andrew N.–Kuhl, Patricia K. (2005): Bölcsek a bölcsőben. Hogyan gondolkodnak a kisbabák? Budapest.

Lukács Ágnes (2005): A nyelvtani tudás gyökerei. In: Gervain Judit–Kovács Kristóf–Lukács Ágnes–Racsmány Mihály (szerk.): Az ezerarcú elme. (Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára.) Budapest. 38–49. (link)

MacWhinney, Brian (2003): A nyelvfejlődés epigenezise. In: Pléh Csaba–Kovács Gyula–Gulyás Balázs (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest. 505–27.

Marcus, G. F.–Vijayan, S.–Bandi Rao, S.–Vishton, P. M. (1999): Rule-learning by seven-month-old infants. Science 283: 77–80. (link)

Nánay Bence (1996): Új divat a tudatfilozófiában: a konnekcionizmus. Andy Clark: A megismerés építőkövei. Budapesti Könyvszemle 8: 262–9. (link)

Peña, Marcella–Bonatti, Luca L.–Nespor, Marina–Mehler, Jacques (2002): Signal-driven computations in speech processing. Science 298: 604–7. (link)

Pléh Csaba–Lukács Ágnes–Kas Bence (2008): A szótár pszicholingvisztikája. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. Budapest. 789–852.

Saffran, Jenny R.–Aslin, Richard N.–Newport, Elissa L. (1996): Statistical learning by 8-month-old infants. Science 247: 1926–8. (link)

Wittgenstein, Ludwig (1953/1992): Filozófiai vizsgálódások. Budapest.


A Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe sorozat további előadásai:
1. Anyanyelv és közösség – a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése (2011. február 7.)
2. A családfamodell és következményei (2011. február 14.)
3. Az affinitástól a hálókig, avagy a nyelvek filogenezise (2011. február 21.)
4. A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások? (2011. február 28.)
5. A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák – a hangok és fonémák példája (2011. március 7.)
6. A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa (2011. március 21.)
8. A morfoszintaxis és a prototípusok (2011. április 11.)
9. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája (2011. április 18.)

A Társas-Kognitív Kutatócsoport hírlevelére a https://mail.unideb.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tarskogny/ címen iratkozhat fel, hogy a továbbiakban személyesen is értesüljön kutatócsoportunk előadásairól, kurzusairól, fontosabb eredményeiről, vagy csatlakozzon Facebook-oldalunkhoz!

- -
© 2010-2013 DE BTK Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport