Magyar Nyelvjárások XLVI.

A teljes kötet WinWord formátumban, tömörítve | PDF formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban


Tanulmányok, cikkek
Hoffmann István: A személynévrendszerek leírásához 5–20
Fehér Krisztina: Grammatika és hangsorminta 21–54
Fehér Krisztina: A szó problémája II. 55–70
Kis Tamás: A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból 71–102
Rácz Anita: Helynévképzők az ómagyar kori népnévi eredetű helynevekben 103–124
Boros Katalin: A szöveghagyományozódás kérdései a Horváth-kódexben 125–134
Gréczi-Zsoldos Enikő: Nyelvjárás-történeti vizsgálatok Szenczi Molnár Albert műveiben 135–141
Büky László: Az és és a s használatának magyartalanságához 143–153
Csomortáni Magdolna: Csíki lakott területi nevek nyelvi elemzése 155–186

Köszöntés
Szikszainé Nagy Irma: Kornyáné Szoboszlay Ágnes 70 éves 187–191
Kornyáné Szoboszlay Ágnes tudományos és publicisztikai munkássága 192–198

Nyelvjárási adatok
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Nyelvi, nyelvhasználati emlékeim szülőfalumból, Felsőnyárádról 199–205
Földi Gábor: Egy 1841-ből származó Nógrád megyei nemesi összeírás dialektológiai vizsgálata 206–215

Ismertetések, bírálatok
Terhi Ainiala–Minna Saarelma–Paula Sjöblom: Nimistöntutkimuksen perusteet [A névkutatás alapjai] (Ism. Hoffmann István) 217–225
Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája (Ism. Tóth Valéria) 225–234
Szabó József: A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében (Ism. Sebestyén Árpád) 235–239
Szathmári István: A magyar stilisztika útja (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 240–243

Hoffmann István: Beszámoló a 2007/2008. tanévről 245–247