Üdvözöljük a Névtani Értesítő honlapján!

A Névtani Értesítő a magyar névkutatás periodikája. A névtudomány minden területével foglalkozik, s bár elsődleges feladatának a magyar tulajdonnévanyag vizsgálatát tekinti, a névelmélet és más nyelvek tulajdonneveinek kutatásának is állandó teret biztosít. 1978 óta jelenik meg; eleinte évi két számmal, 1991-től évente. Köteteinek terjedelme változó, az utóbbi évek számai 250-350 lap közöttiek (B/5 formátumban).

Főbb és állandó rovatai: Tanulmányok (a névkutatás különböző területeiről származó tanulmányok, az egyes számok meghatározó részét ezek alkotják), Műhely (műhelytanulmányok és beszámolók folyó és aktuális munkákról, eseményekről, ill. a megvédett névtani tárgyú doktori értekezések összefoglalói), Könyvszemle (bel- és külföldön megjelent névtani munkák ismertetése), Folyóiratszemle (külföldi névtudományi folyóiratok szemlézése). Némely kötet alkalom, illetve szükség szerint Köszöntő, illetve Megemlékezés rovatokkal egészül ki. Egyes számai köszöntő kötetként jelentek meg. Tartalmát több külföldi társfolyóirat szemlézi.

A Névtani Értesítő 2005-től lektorált kiadvány, mely angol nyelvű tartalomjegyzékkel, tanulmányai pedig angol nyelvű tartalmi összefoglalókkal jelennek meg. Kiadója az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajdú Mihály (a szerkesztőbizottság elnöke), Farkas Tamás (szerkesztő), Bölcskei Andrea, Gerstner Károly, Hegedűs Attila, Hoffmann István, Juhász Dezső, Laczkó Krisztina.

Az oldal jelenleg fejlesztés alatt áll. A felmerülő problémákért szíves elnézésüket kérjük!