MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 35.

 

TARTALOM

(A MNyj. 35. kötetének teljes anyagát WinWord formátumban (tömörítve) a Magyar Elektronikus Könyvtárban találja, illetve egyenként erről az oldalról is letöltheti az alábbi tartalomjegyzék  megfelelő címeire kattintva. A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a 3.1-es magyar Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok szükségesek.)
Az egész kötet egy PDF-fájlban.

Tanulmányok, cikkek

SEBESTYÉN ÁRPÁD: Végső búcsú Kálmán Bélától 3

Gyászbeszédek Kálmán Béla ravatalánál (HAJDÚ PÉTER, NYIRKOS ISTVÁN, KISS ANTAL) 5

SEBESTYÉN ÁRPÁD: Papp Istvánra emlékezve 11
JAKAB LÁSZLÓ: Papp István és a finn nyelv 12
KÁLNÁSI ÁRPÁD: Az első magyar nyelvatlaszkísérlet 20
KORNYÁNÉ SZOBOSZLAY ÁGNES: Papp István és az Unkarin kielen historia 35
(A három tanulmány és a bevezetés egy file-ban)

SZABÓ JÓZSEF: A szegvári nyelvjárás jellemzése 43

ZILAHI LAJOS: Tájszavak és nem tájszavak a nyelvjárási atlasz szótani lapjain 65

GERA ILDIKÓ: Ö-zés a Birk-kódexben 73

DOMONKOSI ÁGNES: Kazinczy Sallustius-fordításának ö-zése 87

DOBI EDIT: Egy nyelvjárási szöveg koreferenciális szerkezetének elemzése 95

HOFFMANN ISTVÁN: Gondolatok a történeti helynévkutatásról 109

TÓTH VALÉRIA: Ómagyar helyneveink és a névföldrajz 119

SZABÓ G. FERENC: A Vámos- jelző középkori helységneveinkben 133

MIZSER LAJOS: Szatmári helységnév-magyarázatok 145

B. GERGELY PIROSKA: Az erdélyi egyházak hatása a keresztnévhasználatra az erdélyi akadémiták középkori és korai újkori névanyagában 155

VÖRÖS ÉVA: Koka, kokain, kóla 167

SZ. NAGY IRMA: Határozottság -- határozatlanság 171

UZONYI KISS JUDIT--TUBA MÁRTA: Mellérendelő szintagmák vagy hiányos mondatok? 183

P. CSIGE KATALIN: Lexikai és szemantikai russzicizmusok a sajtónyelvben 191

B. LŐRINCZY ÉVA--HOSSZÚ FERENC: Ismertetés a félreértések csapdájában 199

Ismertetések, bírálatok

Balassa Iván: Szabó T. Attila (Ism. KÁLNÁSI ÁRPÁD) 203

Szavak -- nevek -- szótárak (Ism. KISS ANTAL) 207

Mátai Mária: Első magyar nyelvű verses imádságunk (Ism. KISS ANTAL) 209

Vértes O. András emlékezete (Ism. ZAICZ GÁBOR) 211

You name it (Ism. PETHŐ GERGELY) 215

Hol tart ma a stilisztika? (Ism. DOMONKOSI ÁGNES) 220

Nyelvjárási adatok

SZ. BOZÓKI MARGIT: Szegvár bel- és külterületének földrajzi nevei 227 (a belterület térképe, a külterület térképe, CDR)

NEMESI ATTILA LÁSZLÓ: Abaúj szóláskincséből 247

Megemlékezések

ZAICZ GÁBOR: Kiss Lajos 75. születésnapjára 251

SEBESTYÉN ÁRPÁD: Búcsú Végh Józseftől 254

A. MOLNÁR FERENC: Pertti Virtaranta 257


[VISSZA a Magyar Nyelvjárások köteteinek listájára]
[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kiadványainak listájára]
[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]