MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 34.

 

TARTALOM

(A MNyj. 34. kötetének teljes anyagát WinWord formátumban a Magyar Elektronikus Könyvtárban találja, illetve egyenként erről az oldalról is letöltheti az alábbi tartalomjegyzék oldalszámok utáni (WinWord) szavára kattintva. A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a 3.1-es magyar Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok szükségesek.)
Az egész kötet egy PDF-fájlban.

Tanulmányok, cikkek

PETŐFI SÁNDOR JÁNOS: Kultúrák metszőpontján 3--20 (WinWord)

SEBESTYÉN ÁRPÁD: Kétszázéves a "Debreceni Grammatika" 21--41 (WinWord)

JUHÁSZ DEZSŐ: A nyelvtörténet a magyar dialektológiában 43--50 (WinWord)

CS. NAGY LAJOS: Az egyes számú 3. személyű birtokos személyjel párhuzamos alakjainak realizációi... 51--64 (WinWord)

B. GERGELY PIROSKA: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár használhatósága a beszélt nyelv történeti vizsgálatában 65--74 (WinWord)

ZILAHI LAJOS: Gondolatok tájszótári munkálatok közben 75--85 (WinWord)

JAKAB LÁSZLÓ: Az illabiális ë-zés és é-zés a Guary-kódex ö-ző nyelvjárásában 87--91 (WinWord)

BÍRÓ FERENC: Helynévalkotó vízrajzi köznevek a Körösök vidékén 93--114 (WinWord)

MIZSER LAJOS: Szatmári helységnévmagyarázatok 115--123 (WinWord)

RÁCZ ANITA: Az ómagyar kori településnevek differenciálódásáról 125--146 (WinWord)

TÓTH VALÉRIA: Vizsgálódások a korai ómagyar kor képzett helyneveinek körében 147--170 (WinWord)

BAKÓ ELEMÉR: A Csűry Bálint egy meg nem valósult terve: a "Magyar református énekeskönyvek történeti szótára" (1941) 171--182 (WinWord)

RÉVAY VALÉRIA: Igeképzés melléknévből 183--192 (WinWord)

SZIKSZAINÉ NAGY IRMA: "Nagyságos puszta", rideg paraszti lélek és írói megközelítése 193--212 (WinWord)

Ismertetések, bírálatok (WinWord)

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. (Ism. SEBESTYÉN ÁRPÁD) 213--218

Új magyar tájszótár. Harmadik kötet. K–M. (Ism. KÁLNÁSI ÁRPÁD) 218--222

Kiss Lajos, Földrajzi neveink nyelvi fejlődése (Ism. KÁLNÁSI ÁRPÁD) 222--225

Kiss Jenő, Társadalom és nyelvhasználat (Ism. DOMONKOSI ÁGNES) 225--230

Szathmári István, Bárczi Géza (Ism. JAKAB LÁSZLÓ) 230--234

Thewrewk-kódex. 1531. (Ism. JAKAB LÁSZLÓ) 235--236

Kálnási Árpád, Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. (Ism. LÉVAI BÉLA) 237--241

Hadrovics László, Magyar frazeológia (Ism. P. CSIGE KATALIN) 241--247

M. E. Hafuz, Russzko–karaimszkij szlovar (Ism. AGYAGÁSI KLÁRA) 247--248

Nyelvjárási adatok (WinWord)

KÁLNÁSI ÁRPÁD: Csángó szöveg Klézséről 249--255

Megemlékezések (WinWord)

SEBESTYÉN ÁRPÁD: Nagy Jenő 257--258

SEBESTYÉN ÁRPÁD: Papp László 258--260

Olvasóinkhoz, Szerzőinkhez (WinWord)


[VISSZA a Magyar Nyelvjárások köteteinek listájára]
[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kiadványainak listájára]
[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]