Madas József publikációi


Pécs-belváros telkei és házai – Adatgyűjtemény. Pécs, 1978. Lektorálta: Bezerédy Győző és Szita László, szerkesztő: Bezerédy Győző, kiadja: a Janus Pannonius Múzeum, felelős kiadó: dr. Hárs Éva; 78-5530 Pécsi Szikra Nyomda f. v.: Szendrői György; 767 p., 2 térképpel (Karten).

A pécsi Budai Külváros telkei, házai és utcái – Adatgyűjtemény I. Ágoston tér - Katalin utca. Pécs, 1985. Lektorálta: Bezerédy Győző, szerkesztő: Bezerédy Győző, kiadja: A Pécsi Városi tanács V. B. és a Pécsi Városvédő Egyesület támogatásával a Pécsi Janus Pannonius Múzeum. Felelős kiadó: Újvári Jenő, Pécsi Szikra Nyomda - F. v.: Farkas Gábor igazgató; 1-648 p., 4 térképpel (Karten)???.

A pécsi Budai Külváros telkei, házai és utcái – Adatgyűjtemény II. Koller utca - Zsolnay Vilmos utca – A pécsi Budai Külváros utcái Pécs, 1985. Lektorálta: Bezerédy Győző, szerkesztő: Bezerédy Győző, kiadja: a Janus Pannonius Múzeum, a Pécsi Városi Tanács V. B. és a Pécsi Városvédő Egyesület támogatásával a Pécsi Janus Pannonius Múzeum. Felelős kiadó: Újvári Jenő. Pécsi Szikra Nyomda, F. v. : Farkas Gábor igazgató; 649-1305 p., ??? térképpel (Karten).

Pécsi Janus Pannonius Múzeum. Felelős kiadó: Újvári Jenő. Pécsi Szikra Nyomda, F. v. : Farkas Gábor igazgató.

Aknamélyítés elöcementálással karsztos mészkőben. In: Bányászati Lapok 1943.1., 1-10.

A pécsi kokszszéntermelés néhány kérdése. In: Bányászati Lapok 1958. 8/9., 584-591.

Pécs belváros 1722. évi helyszínrajza. In: Baranyai Helytörténetírás 1971. Pécs, 1972, 21-35, térképmelléklettel.

A pécsi pálos rendház telkének kialakulása. In: Pécsi Műszaki Szemle 1971/2., 17-23.

Török temető Pécsett. In: Janus Pannonius Múzeum évkönyve XVII/XVIII (1972/1973) [1975], 117-122, térképpel.

Az elpusztult pécsi mecsetek. In: Pécsi Műszaki Szemle 1973/2-3., 41-47, 3 térképpel.

A XVIII. századi horvát iskola Pécsett. In: Pécsi Műszaki Szemle 1975/12., 43-48.

Az első pécsi nyilvános gyógyszertár helye. In: Janus Pannonius Múzeum évkönyve XXII (1977) [1978], 287-288.

A 17-19. századi pécsi vesztőhely. In: Janus Pannonius Múzeum évkönyve XXII (1977) [1978], 285-286.

Pécs belvárosának utcanevei. In: Baranyai Helytörténetírás 1977. Pécs, 1979, 397-440.

A pécsi volt kapucinus rendház telke. In: Janus Pannonius Múzeum évkönyve XXIIl (1978), 246-249.

A pécsi vesztőhelyről. - A pécsi hóhérokról. - Az Ignác kutakról. In: Janus Pannonius Múzeum évkönyve XXV (1980) [1981], 231-239, térképpel.

Pécs régi temetkezési helyei. In: Janus Pannonius Múzeum évkönyve XXXII (1987) [1988], 51-82.

A pécsi Balokány. In: Janus Pannonius Múzeum évkönyve XXXIII (1988) [1989], 105-133. ill.