A nyelvkeletkezés három komponense:
az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása

Előadó: Pléh Csaba (EKF Pszichológia Tanszék; Megismerés és Kommunikáció Kutatócsoport)
Helyszín: MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.), I. emelet „C” terem (Kis előadó)
Időpont: 2014. március 3. (hétfő) 16:00

Az előadás a mai nyelvevolúciós elméletek Hauser, Chomsky és Fitch nyújtotta rendszerezéséből indul ki, mely elkülöníti a tágan és a szűken értelmezett nyelvi készségeket. Bemutatja, hogy az emberré válás során milyen jelentősebb agyi változások mentek végbe. Hogyan növekedett meg a kérgi szabályozás szerepe, milyen mozgásszerveződés alakult ki, hogyan vezetett ez egy sajátos „motoros szintaxishoz”, milyen új kognitív szerevezést tett ez lehetővé, s milyen genetikai lépéseket kapcsolunk hozzájuk.
A nyelv evolúciójának kutatása egy másik ágon a sajátos társas mozzanatokat emeli ki, a gondolattulajdonító rendszer, s a személyközi versengés és együttműködés kiegyensúlyozását. Ebben különleges jelentősége van az információs osztozkodásnak s a természetes pedagógia kibontakozó rendszerének. Maga a társas értelem sokak értelmezésében a legdöntőbb az emberré válást irányító mozzanat, melynek következménye lenne a természetes nyelv megjelenése.
A kommunikációs mozzanatot illetően az előadás bemutatja azokat az elméleteket, amelyek a gesztusnyelv elsődlegességét és az átfogó közlési és reprezentációs változásokat állítják előtérbe. Kitér az előnyelv feltételezhető mondattani és kategoriális szerveződésére, s hogy hogyan válthatta ezt fel a „modern szintaxis”.
Az előadást azzal zárul, hogy milyen viták vannak az előnyelv–nyelv váltásról, hogyan értelmezhetjük a szigorúan adaptációs és az exaptációs mozzanatokat a nyelv kialakulásában.


Az előadás ajánlója a Nyest.hu-n:
Agy, társas élet és kommunikáció. (Hogyan alakult ki az emberi nyelv?)
Agy, társas élet, videómegosztás.


Az előadás összes diája.


Az előadás videofelvétele:

Az előadás letölthető, a kivetített diákat külön ablakban mutató videofelvétele a Videotoriumon látható.


Az előadás nyomtatásban megjelent változata:

Pléh Csaba: A nyelv keletkezésének három komponense, az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása. Magyar Tudomány, 2014. október. 1189–.


Szakirodalom, linkek:

Pléh Csaba honlapja

Fedor, Anna et al.: What Are the Brain Mechanisms Underlying Syntactic Operations? In D. Bickerton, & E. Szathmáry (Eds.), Biological foundations and origin of syntax. Cambridge, MA: MIT Press. 299–324.

Pléh Csaba: A nyelv evolúciója

Pléh, Csaba: Thoughts on The Distribution of Thoughts: Memes or Epidemies. Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, 1(2003)1, 21–51.

Pléh, Csaba: Communications Patterns and Cognitive Architectures. In: Kristóf Nyíri (ed.): Mobile Communication. Essays on Cognition and Community. Vienna: Passagen Verlag, 2003. 127–141.


A 2014. évi tavaszi társas-kognitív nyelvészeti előadás-sorozat sorozat további előadásai:
2. Csányi Vilmos (MTA): Az emberi kommunikáció evolúciója (2014. március 24.) – További részletek az előadás honlapján.
3. Számadó Szabolcs (MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportja): Az emberi nyelv korai evolúciója: a kezdetek kezdete (2014. március 31.) – További részletek az előadás honlapján.
4. Pongrácz Péter (ELTE Etológia Tanszék): Emóció, önmeghatározás és referencialitás: az akusztikus kommunikáció etológiai kutatása kutya és ember között (2014. április 14.) – További részletek az előadás honlapján.
5. Szalontai Ádám (ELTE Elméleti Nyelvészeti Doktori Program; MTA Nyelvtudományi Intézet): A nyelv genetikai háttere (2014. április 28.) – További részletek az előadás honlapján.
6. Garamszegi László Zsolt (Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla): Nyelvészet és az evolúcióbiológia: kulturálisan öröklődő replikátorok az emberi nyelvben és a madárénekben (2014. május 12.) – További részletek az előadás honlapján.