R

Rácz Endre, A gyes meg a gyed. (Egy új mozaikszóról): ÉA. 7/3 (1985. július--szeptember): 5

Rácz Endre, A kicsapás. (Diáknyelvünk történetéből): ÉA. 8/4 (1986. október--december): 5

Rácz Endre, A szecska. (Diáknyelvünk történetéből): ÉA. 6/3 (1984. július--szeptember): 5

Rácz Endre, A szekunda. (Diáknyelvünk múltjából): ÉA. 6/4 (1984. október--december): 6

RÁCZ ENDRE, Diáknyelv Pápán a harmincas években: MNy. 83 (1987): 145--156

Rácz Endre, Kutyaütő: Nyr. 96 (1972): 81--3

Rácz Endre--Takács Etel, Kis magyar nyelvtan. Bp., 1959. (További kiadásokban is).

Zsargonszók: 19591, 19612: 60--1; 19673, 19744, 19785, 19836: 62--3; Csoportnyelvek, rétegnyelvek: 19877 (átdolgozott és bővített kiadás), 19908, 19919, 199210): 72--3.

RÁCZ HENRIETT TÜNDE: Diákital diáknyelven (Vbk, bambusz, Kuba): ÉA. 16/1 (1994. február): 8

Ráczné Tóth Mária, A csoportnyelv használata a mai magyar irodalomban. (Fejes Endre néhány műve alapján). (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1985. (40 lap). *

R.[adó] I.[stván], Balhé, meló, haver és társaik. (A Tudományos Akadémia kiadja az első magyar fattyúnyelvi szótárt): Népszabadság 2/161 (1957. július 10.): 4

RAISZ RÓZSA, Ne mindig bizalmasan!: ÉT. 32 (1977): 907 = ÚjAnyKal. 286

Rajos Anikó, Diáknyelvi elemek a kisiskolások beszédében. (Szakdolgozat). Győr, 1990. (46 lap). *

Rajsli Ilona, Nyelvi adaptálódás és kódváltás a megváltozott körülmények között: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. (A 6. élőnyelvi konferencia előadásai). Szerk. Kassai Ilona. Bp., 1995. 299--303

Rehó Lajos, Az ifúsági zsargon. (Szakdolgozat). Balsa, 1972. (40 lap).

Reichnitz Ignác, Dóges: Nyr. 29 (1900): 232

-- Rendőr-almanach 1906. Ld. Eperjessy Károly és Gegus Dániel.

RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN, A régi magyar tréfaszók: MNy. 3 (1907): 289--301, 337--44, 385--95

Réthy Miklós, A tolvajnyelv: Rendőr 2/26 (1928. június 30.): 4--5

Révész Károly, Pótlás a megnyirbált szavakhoz: Nyr. 34 (1905): 436

Reveur [Szini Gyula], A pesti nyelv: A Hét 20/40 (1909. október 3.): 660--1

REXA Dezső, Bakabeszéd: MNy. 15 (1919): 44--5

-- R. I. Ld. Radó István.

-- RICHLY GÁBOR Ld. TÓTH KORNÉLIA és RICHLY GÁBOR

Rikassi Ilona, A nyírbátori diáknyelv és szótára. (Szakdolgozat). Debrecen, 1996. (80 lap).

-- R. L. G. Ld. R. Lovas Gizella.

R. Lovas Gizella, Almás: Nyelvművelő levelek az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének levelesládájából. LŐRINcze LAJOS irányításával szerk. FERENCZY GÉZA és RUZSICZKY ÉVA. Bp., 1964. 94

R. L.[ovas] G.[izella], Almás, zabos: Nyr. 86 (1962): 122--3

R. L.[ovas] G.[izella], Kagyló a pesti aszfalton: Nyr. 88 (1964): 138--9

R. L.[ovas] G.[izella], Puska--puskázik: Nyr. 98 (1974): 120

R. Lovas Gizella, Szervusz!: Nyelvművelő levelek az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének levelesládájából. LŐRINcze LAJOS irányításával szerk. FERENCZY GÉZA és RUZSICZKY ÉVA. Bp., 1964. 12

Rónai Béla--Kerekes László, Nyelvművelés és beszédtechnika. Bp., 1974.

Rozgonyi Zoltán, Körorvost hívjon a kövér... (Az ifjúság nyelve: divat): Esti Hírlap 12/292 (1967. december 12.): 4

Rózsás József, A pesti nyelvről: Csendőrségi Lapok 25 (1935): 49--50

R. T., Zsugázni: MNy. 12 (1916): 143

RUBINYI MÓZES, Szirmay István: A magyar tolvajnyelv szótára: Nyr. 53 (1924): 114

RUZSICZKY ÉVA, A bőség zavara: ÉT. 32 (1977): 1258 = ÚjAnyKal. 15

RUZSICZKY ÉVA, Deli hölgy -- colos csaj: ÉT. 33 (1978): 1546 = ÚjAnyKal. 297

RUZSICZKY ÉVA, Téli örömök: ÉT. 33 (1978): 280 = ÚjAnyKal. 17

R. VOZÁRY Gyula, Tájszók: MNy. 11 (1915): 140--2


[VISSZA a Tartalomhoz]