N, Ny

Nádai Pál, A pesti gyerek nyelve: Nyr. 35 (1906): 324--6

-- Nádas Sándor Ld. A jassznyelvről: Pesti Futár 7/318 (1914. május 16.): 10--2 és Szép asszony Siófok: Pesti Futár 1/12 (1908. július 16.): 13.

Nagy Éva, A személygépkocsik becéző, gúnyoló neve a 10--18 éves tanulók nyelvében Vas megyében. (Pályamunka. Kézirat). Szombathely, 1977. (65 lap). *

Nagy F. [szerző neve a Copyrightból], Magyar zsargon (tolvajnyelv) szótár. H. n., 1980. (18 lap).

Nagy Ferenc, A nyelvi humor főbb típusai: Nyr. 92 (1968): 10--22

-- Nagy Ferenc Ld. A magyar szaknyelvkutatás bibliográfiája.

Nagy Gáborné, A tanulói ragadvány- és becenevek szerepe a pedagógiai munkában. (Kézirat). Jászberény, 1988. (62 lap). *

Nagy J. Béla, Halandzsa: MNy. 44 (1948): 141--4

Nagy J. Béla, Oké: MNy. 45 (1949): 89--90

Nagy Lajos, Háborús katonanóta-gyüjtemények: Nyr. 48 (1919): 132--4

Nagyné Pesti Gyöngyi, A diáknyelv. (Szakdolgozat). Debrecen, 1992. (41 lap). *

Nagyné Péter Ágnes, A diáknyelv vizsgálata Zalaegerszegen 1978--79-ben. (Szakdolgozat). Kaposvár, 1979. (75 lap + 5 melléklet). *

-- NAGY PÁL Ld. Tolvaj-nyelv (mely Európa legnagyobb...).

Nagy Sándor, Zsivány nyelv a XVIII. században: Múzeumi Kurír 2. sz. (1970. február): 34--6

Nagy Zoltán, Adatok a buli-hoz: Nyr. 88 (1964): 75--6

-- Napholcz Jenő diáknyelvi közlése Nagybecskerekről. Ld. A magyar diáknyelv szótárához: Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 670

[Nemes Lipót,] A bünöző társadalom kialakulása. Angyalföldi adatgyűjtések, megfigyelések és tanulmányok alapján irta: Nemes Lipót. Bp., 1935.

-- Nemes Sándor Ld. Gyakorlati nyomozás.

Németh Jánosné, A 3--6 éves gyermekek szókincsének vizsgálata. (Szakdolgozat). Szekszárd, 1987. (61 lap). *

-- NEUBERT, ALBRECHT Ld. GROSSE, RUDOLF--NEUBERT, ALBRECHT

Név nélkül, Cím nélkül [Tolvajnyelvi gyűjtés].

Nochta Rita, A budapesti motoros rendőrök szlengje (1995--1996). (Szakdolgozat). Debrecen, 1996. (71 lap).

Noll Katalin--Zilahi Mariann, Tanulóink stílusérzékéről: ÉA. 14/1 (1992. január--március): 12--4. [A 14. oldalon néhány szlengszó.]

Novák József, A diáknyelv szókincséből: Ækolski Æivot 1969/3: 57--62 *

N. S. J., Beszélj magyarul! (Beszélgessünk, vagy dumcsizzunk?): Szabad Ifjuság 5/44 (1954. február 21.): 8

-- Nyelvművelő levelek... Ld. Ferenczy Géza, Lőrincze Lajos, R. Lovas Gizella.

-- Nyelvtan -- stílus -- szónoklás. Ld. FÁBIÁN PÁL, A szavak anyagraktárában.

Nyelvünk állapota, anyanyelvi műveltségünk helyzete: Társadalmi Szemle 35 (1980)/8--9: 112--22. Kül.: 114.

Nyelvvédelem -- honvédelem. (Tanulmányok a katonák nyelvéről). Szerk. GRÉTSY LÁSZLÓ. Bp., 1990.

NYIRKOS ISTVÁN, A magyar és a finn katonai csoportnyelvről: Nyelvvédelem -- honvédelem. (Tanulmányok a katonák nyelvéről). Szerk. GRÉTSY LÁSZLÓ. Bp., 1990. 44--7

NYIRKOS ISTVÁN, Irodalmi nyelv -- köznyelv -- népnyelv. (A nyelvváltozatok rendszeréről): Myj. 24 (1982): 19--30 = Hajdú, MNyRétTag. 225--37

Nyirkos István, Kaarina Karttunen: Nykyslangin sanakirja (= Mai szleng szótár): Nyr. 105 (1981): 119--21

Nyusztay Antal, Cigányszók a magyarban: Nyr. 36 (1907): 89--90

Nyusztay Antal, Czigányszók a magyarban: MNy. 16 (1920): 160--1


[VISSZA a Tartalomhoz]