I, J

ILIA MIHÁLY, Cseres Tibor: Pesti háztetők: Új Írás 2 (1962): 535--6

Illyés Gyula, Állati szép és oltári jó (Vagy: Hogyan beszéljünk fiatalul?): Népszabadság 23/14 (1965. január 17.): 8 = Tíz randevú (Antológia). Bp., 1973. 129--33 = Állati szép és oltári jó (vagy: hogyan beszéljünk fiatalul?): uő, Iránytűvel. Bp., 1975. I, 689--95

IMPLOM JÓZSEF, Legrégibb tolvajnyelvi szójegyzékünk: MNy. 53 (1957): 270--2.

Imre Rubenné, Az ifjúsági nyelv vizsgálata a nyíregyházi nyíregyházi Bánki Donát Ipari Szakközépiskolában. (Szakdolgozat). Debrecen, 1989. (102 lap).

Istvanovits Márton, Adatok egy etnolingvisztikai univerzáliához. ("Madárnyelv" -- különböző nyelvcsaládokban): Múzeumi Kurír 14 (II. kötet 4. sz.) Debrecen, 1974. 11--4

ISZLAI ZOLTÁN, Ex libris. Kis Tamás: Bakaduma: Élet és Irodalom 36/49 (1992. december 4.): 11

-- Jablonczay Petes János Ld. Annô 1782. Die 17ma Aprilis, sub Sedria Districtűs..., Consignatio Terminorum, & Vocum...

Jakab István, Az irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárások rendszerezési és terminológiai kérdéséhez: Irodalmi Szemle 17 (1974): 431--42

JAKAB ISTVÁN, Nyelvünkről -- nyelvünkért. Bratislava, 1980.

Jasszok, zsarók, cafkavágók. (Életképek a vagányvilágból, ó- és új argószótár). Összeállította: FAZAKAS ISTVÁN. Bp., 1991. (176 lap).

Jeles történetek. Mellyeket a' magyar játék-színre alkalmaztatott Dugonics András királyi oktató. Elsö könyv. Pesten, 1794. 270--4 (12. sz. lábjegyzet).

JENŐ SÁNDOR, A fővárosi diáknyelvből: Nyr. 28 (1899): 477

Jenő Sándor, A kuglizás műszavaihoz: Nyr. 26 (1897): 557--8

JENŐ SÁNDOR, A kuglizás műszavaihoz: Nyr. 28 (1899): 134

Jenő Sándor, Diákszók?: Nyr. 29 (1900): 474

JENő Sándor, Gúnynevek. A kaszárnyából: Nyr. 26 (1897): 526--7

-- JENŐ SÁNDOR--VETŐ IMRE Ld. A magyar tolvajnyelv és szótára.

Jesch Aladár, Már 1940-ben: ÉT. 40 (1985): 1132. [A sziá-ról.]

J. Nagy Mária, Szókészlettan: Balogh Dezső--Gálffy Mózes--J. Nagy Mária, A mai magyar nyelv kézikönyve. Bukarest, 1971. 61--97; kül.: 77, 83--4.

JÓNÁS ERZSÉBET, Adalékok a magyar és az orosz diáknyelvhez: Russzisztika. (Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis. Tom. 7/H). Szerk. Vécsey Antal. Nyíregyháza, 1977. 35--45

Józsa Barbara, A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje. (Szakdolgozat). Debrecen, 1995. (55 lap).

-- JÓZSA Nagy Mária Ld. BARTHA János--HORVÁTH Tibor--JÓZSA Nagy Mária--SZABÓ Zoltán.

J. Soltész Katalin, A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp., 1979.

-- J. Soltész Katalin Ld. még Soltész Katalin.

Juhász Jenő, A denominális sz > c névszóképzőről: MNy. 24 (1928): 104--8, 197--9

Juhász Jenő, Az ësz képzőről: MNy. 28 (1932): 221--4

Juhász Jenő, Csicskás: MNy. 39 (1943): 318


[VISSZA a Tartalomhoz]