MAGYAR  NYELVJÁRÁSOK  XLVI

A  DEBRECENI  EGYETEM
MAGYAR  NYELVTUDOMÁNYI  TANSZÉKÉNEK
ÉVKÖNYVE

 

2008

 

ISSN 0541-9298 (Nyomtatott)
ISSN 1588-7162 (Online)

 

TARTALOM

WinWord formátumban, tömörítve | PDF formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban
(A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok is szükségesek lehetnek.)

 

Tanulmányok, cikkek
Hoffmann István: A személynévrendszerek leírásához 5
Fehér Krisztina: Grammatika és hangsorminta 21
Fehér Krisztina: A szó problémája II. 55
Kis Tamás: A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból 71
Rácz Anita: Helynévképzők az ómagyar kori népnévi eredetű helynevekben 103
Boros Katalin: A szöveghagyományozódás kérdései a Horváth-kódexben 125
Gréczi-Zsoldos Enikő: Nyelvjárás-történeti vizsgálatok Szenczi Molnár Albert műveiben 135
Büky László: Az és és a s használatának magyartalanságához 143
Csomortáni Magdolna: Csíki lakott területi nevek nyelvi elemzése 155

 

Köszöntés
Szikszainé Nagy Irma: Kornyáné Szoboszlay Ágnes 70 éves 187
Kornyáné Szoboszlay Ágnes tudományos és publicisztikai munkássága 192


Nyelvjárási adatok
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Nyelvi, nyelvhasználati emlékeim szülőfalumból, Felsőnyárádról 199
Földi Gábor: Egy 1841-ből származó Nógrád megyei nemesi összeírás dialektológiai vizsgálata 206

 

Ismertetések, bírálatok
Terhi Ainiala–Minna Saarelma–Paula Sjöblom: Nimistöntutkimuksen perusteet [A névkutatás alapjai] (Ism. Hoffmann István) 217
Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája (Ism. Tóth Valéria) 225
Szabó József: A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében (Ism. Sebestyén Árpád) 235
Szathmári István: A magyar stilisztika útja (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 240

Hoffmann István: Beszámoló a 2007/2008. tanévről 245

 


A Magyar Nyelvjárások 45. elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerzõ nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel.
A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthetõ meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5