MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 36.

 

TARTALOM

(A MNyj. 36. kötetének teljes anyagát WinWord formátumban (tömörítve) a Magyar Elektronikus Könyvtárban (új címe: http://mek.oszk.hu/01700/01727) találja, illetve egyenként erről az oldalról is letöltheti az alábbi tartalomjegyzék  megfelelő címeire kattintva. A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a 3.1-es magyar Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok szükségesek.)
Az egész kötet egy PDF-fájlban.


Tanulmányok, cikkek

Gósy Mária: Hangzó és írott anyanyelvünk 3

Domonkosi Ágnes: A nyelvi viselkedés dokumentumai a századelőről 25

Katona Krisztina: A romániai magyar nyelvjárások atlasza sovány (föld) szó térképlapjának elemzése 31

Bíró Ferenc: Helyneveink tőváltozatai a régi magyar családnevekben 47

Szabó G. Ferenc: A vám a középkori magyar helységnevekben 59

Mizser Lajos: Szatmári és ugocsai helységnévmagyarázatok 67

Vörös Éva: Szenna 77

Agyagási Klára: Egy nagykunsági tájszó: csabakos 83

Jakab László: Megmihálylik és rokonai 87

Mizser Lajos--Révay Valéria: Két összeírás a 17. századból 91

Révay Valéria: Adalékok az északkeleti nyelvjárás XVII. századi történetéhez 95

Szikszainé Nagy Irma: Ikerülés -- ikerítés 107

Tuba Márta--Uzonyi Kiss Judit: Tudnunk kell, hogy mit állítunk! 115

Vértes Edit: Az osztják magánhangzó-illeszkedés felbomlásához 129 (A file helyes megjelenítéséhez a fent említett mellékjeles fontokon kívül installálja a Latin obi-ugor betűkészletet is.)

Ismertetések, bírálatok

III. Dialektológiai szimpozion (Ism. Sebestyén Árpád) 143

Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára (Ism. Nyirkos István) 146

Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva hetvenedik születésnapjára (Ism. Veszprémi Eszter) 150

Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei. I. (Ism. Kálnási Árpád) 153

K. Fábián Ilona: A Váradi Regestrum helynevei (Ism. Rácz Anita) 159

M. Fedotov: Szlovar csuvasszkih licsnih imjon (Ism. Agyagási Klára) 166

Theodora Bynon: Történeti nyelvészet (Ism. Pethő Gergely) 168

Stilisztika és gyakorlat (Ism. Tuba Márta) 176

Balázs Géza: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón (Ism. Domonkosi Ágnes) 179

Nyelvjárási adatok

Szabó József: Szövegfölvétel Koppányszántó nyelvjárásából 185

Kálnási Árpád: Szövegközlés a debreceni cívisnyelvből 199

Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Kenyérsütés Felsőnyárádon, illetve Felsőkelecsényben 208
 


[VISSZA a Magyar Nyelvjárások köteteinek listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kiadványainak listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]