BTEMNY-426 / Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe

2010/2011. tanév tavaszi félév
Előadó: Fehér Krisztina
Helyszín: Kossuth Lajos III. sz. Kollégium (a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem
Időpont: Hétfő 16:00
Az előadás célja a társas-kognitív nyelvészet alapjainak bemutatása. A társas-kognitív nyelvészet döntő jelentőségűnek tartja a nyelv társas-kognitív beágyazottságát, ezért alapelveit egyenesen ebből kiindulva fogalmazza meg: a nyelvészetnek ez az iránya nem egy-egy kérdés kiemelt tárgyalását jelenti, hanem egy olyan szemléletmódot, amely a nyelvi vizsgálatok valamennyi területén érvényesíthető lehet.
Az előadásokat a félév végén konzultáció követi.

Témakörök
1. Anyanyelv és közösség — a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése
2. A családfamodell és következményei
3. Az affinitástól a hálókig, avagy a nyelvek filogenezise
4. A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások?
5. A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák — a hangok és fonémák példája
6. A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa
7. Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés)
8. A morfoszintaxis és a prototípusok
9. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája

Követelmények
A tantárgy teljesítésének feltétele az előadások látogatása és egy sikeres vizsgadolgozat megírása. Az írásbeli vizsga kérdései azonosak lesznek az előadás fentebb felsorolt témaköreivel, a számonkérendő anyag pedig az előadásokon elhangzott anyag lesz.

További információ, az egyes előadások teljes videófelvétele és válogatott szakirodalom az előadás-sorozat honlapján található.