Nyelvészet és az evolúcióbiológia:
kulturálisan öröklődő replikátorok az emberi nyelvben és a madárénekben

Előadó: Garamszegi László Zsolt (Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla)
Helyszín: MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.), I. emelet „C” terem (Kis előadó)
Időpont: 2014. május 12. (hétfő) 16:00

Az emberi nyelv egyik alapvető sajátossága, hogy jórészt kulturális, és nem genetikai csatornákon keresztül öröklődik. Ennek ellenére a kulturális öröklésmenet is leírható olyan folyamatokkal, melyek a darwini természetes szelekció mechanizmusának alapelemeivel operálnak. A nyelv evolúcióbiológiai szempontból biológiai replikátornak tekinthető: az egyes nyelvi kultúrák között és azokon belül is nagyfokú fenotípusos változatosságot figyelhetünk meg, és ezek a kulturális változatok képesek generációról generációra eltérő hatékonysággal öröklődni, amit a változatok rátermettsége határoz meg. A genetikai és kulturális evolúció analógiájára támaszkodva az előadó szeretne rámutatni az evolúcióbiológiai megközelítés néhány, nyelvészeti szempontból esetlegesen érdekesnek tekinthető aspektusára. Az előadás első része az állati kommunikáció alapelemeire fordítja a figyelmet, és feltárja, hogy több faj (például a bálnák és a madarak) is használ szemantikailag megkülönböztethető szavakat és szótagokat, melyek sokszor nyelvjárásokba rendeződnek, ezért a nyelv dinamikáját leíró módszerekkel és lexikális hálózatokkal vizsgálhatók. Az emberi nyelv és a magasabbrendű állati kommunikáció közös vonásai számos, az emberi nyelv unikalitását érintő kérdést vetnek fel. Az előadás második része áttekintést ad a fajok közötti evolúciós mintázatok feltérképezésére használt filogenetikai komparatív megközelítésről, mely több szempontból is az összehasonlító nyelvészet módszertanával állítható párhuzamba. A filogenetikus módszer releváns lehet a nyelvek evolúciójának, illetve hierarchikus kapcsolatrendszerének megértésében.


Az előadás ajánlója a Nyest.hu-n:
Öröklődnek-e a madárdalok?
Öröklődnek-e a madárdalok? – videón


Az előadás összes diája.


Az előadás videofelvétele:

Az előadás letölthető, a kivetített diákat külön ablakban mutató videofelvétele a Videotoriumon látható.

A 2014. évi tavaszi társas-kognitív nyelvészeti előadás-sorozat sorozat további előadásai:
1. Pléh Csaba (EKF Pszichológia Tanszék; Megismerés és Kommunikáció Kutatócsoport): A nyelvkeletkezés három komponense: az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása (2014. március 3.) – További részletek az előadás honlapján.
2. Csányi Vilmos (MTA): Az emberi kommunikáció evolúciója (2014. március 24.) – További részletek az előadás honlapján.
3. Számadó Szabolcs (MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportja): Az emberi nyelv korai evolúciója: a kezdetek kezdete (2014. március 31.) – További részletek az előadás honlapján.
4. Pongrácz Péter (ELTE Etológia Tanszék): Emóció, önmeghatározás és referencialitás: az akusztikus kommunikáció etológiai kutatása kutya és ember között (2014. április 14.) – További részletek az előadás honlapján.
5. Szalontai Ádám (ELTE Elméleti Nyelvészeti Doktori Program; MTA Nyelvtudományi Intézet): A nyelv genetikai háttere (2014. április 28.) – További részletek az előadás honlapján.