Van képünk hozzá?
Avagy mire KÉPes a posztmodern idegtudomány társas környezetben


Előadó: Tompa Tamás (ME Preventív Medicina Tanszék; Department of Neuroscience, Medical University of South Carolina, Charleston)
Helyszín: MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.), I. emelet „C” terem (Kis előadó)
Időpont: 2013. március 18. (hétfő) 16:00

Az „agy évtizede” után mind Európában, mind az Egyesült Államokban, a világ vezető tudományos színterein, kiemelt célpont maradt az emberi agy kutatása, mindkét hatalom jelentős pénzeket, nagy programokat biztosít az agykutatás számára. A lelkesedés érthető, pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy ezen a szerven keresztül juthatunk legközelebb saját magunk mint emberek megismeréséhez, másik oldalról pedig a várható életkor hosszabbodásával az egészségügyi kiadások egyre nagyobb hányadát költjük a központi idegrendszer érintettségével járó kórképek és következményeik kezelésére. Ezzel párhuzamosan eszközeink fejlődésével az agykutatás is posztmodern korszakába lépett, amennyiben szövegek és egyenletek helyett/mellett a képek visszakapták helyüket a kutatásban és az eredmények közlésében. Ezek a képek egyben érthetőbbé, közérthetőbbé, követhetőbbé is teszik, legalábbis látszólag, a menetrendszerűen érkező új eredményeket.
Az orvosi képalkotó eljárások és a számítástechnika fantasztikus fejlődése működés közben tárja szemünk elé az agyat, egyben megspórol nekünk egy csomó értelmezési kérdést. Maga a tudomány, különféle motívumokból, nem is fukarkodik hangzatos és látványos köntösbe öltöztetni eredményeit. Belső és külső marketingje újfent és gyakorta ígér válaszokat évezredes, akár filozófiai kérdésekre, technikai és terminológiai fegyverzet fedezetében. Az ebből fakadó etikai problémákra azonban ritkán reflektál.
Az előadás tárgy- és metaszinten igyekszik megközelíteni ezt a jelenséget, hogy kicsit felkészültebbé tegyen bennünket a képeknek és bombasztikus bejelentéseknek arra az áradatára, melyet már a közösségi médiában is folyamatosan osztunk meg egymással, izgatottan kísérve figyelemmel az ideg-tudomány legújabb, legszínesebb és persze legérthetőbbnek tűnő eredményeit. Az előadó igyekszik a hangsúlyokat a társas és nyelvészeti és kognitív és pszichológiai irányzatok metszetére helyezni, idegtudományi aláfestéssel.


Az előadás ajánlója a Nyest.hu-n:
Van képünk hozzá?


Az előadás videofelvétele Videotoriumon.

A 2013. évi tavaszi társas-kognitív nyelvészeti előadás-sorozat sorozat további előadásai:
1. Kálmán László (MTA Nyelvtudományi Intézet; MTA–ELTE Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Tanszék): Mi a szabályos, és mi a szabálytalan? (2013. február 25.) – További részletek az előadás honlapján.
2. Szabó Tamás Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet): Szabály, vélemény vagy hagyomány? Nyelvi értékítéletek nyomában (2013. március 4.) – További részletek az előadás honlapján.
3. Békés Vera (MTA Filozófiai Intézet; EKF Filozófia Tanszék): Réger Zita hagyatéka (2013. március 11.) – További részletek az előadás honlapján.
5. Wéber Katalin (PTE, Idegen Nyelvi Titkárság): Igévé vált tettek. Az igeragozás megjelenése a magyar gyermeknyelvben (2013. március 25.) – További részletek az előadás honlapján.
6. Gyarmathy Zsófia (Applied Logic Laboratory, Budapest): A bizonytalanság két arca: hiány és variáció a fonológiában (2013. április 8.) – További részletek az előadás honlapján.
7. Nemes László (DE OEC, Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék): A moralitás fogalma társas-intuicionista megközelítésben (2013. április 15.) – További részletek az előadás honlapján.