Az attitűd és mérése

Előadó: Münnich Ákos
Helyszín: MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.), I. emelet „B” terem (Tanácsterem)
Időpont: 2012. május 14. (hétfő) 16:00

Az attitűd a szociálpszichológia egyik alapfogalma, de ma már számos tudományterület által gyakran használt fogalommá vált. Az attitűd természetének tudományos igényű vizsgálata továbbra is a pszichológia fontos feladata. Az előadásban röviden áttekintjük az attitűd néhány fontosabb jellemzőjét és alkalmazási területét (igazítva a nyelvészek számára is érdekesnek számítható területekre). Kitérünk az explicit és implicit attitűdkutatások tapasztalataira, és pontosítjuk az attitűd fogalmát. Az attitűd fogalma fejlődése során mára viszonylag letisztult, de az attitűd mérése továbbra is fontos kérdéseket vet fel. Az előadásban az attitűdnek és mérésének egy axiomatikus karakterizációját ismertetjük, majd néhány empirikus példán keresztül bemutatjuk a kapott modell(ek) alkalmazhatóságát.


Az előadás diái:

Diák (PDF)A >2012. évi tavaszi társas-kognitív nyelvészeti előadás-sorozat sorozat további előadásai:
1. Varjú Zoltán: Nyelvi modellek, avagy „Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot” (2012. március 12.) – További részletek az előadás honlapján.
2. Polonyi Tünde: Nyelvi rendszerek kapcsolata kétnyelvűeknél (2012. március 19.) – További részletek az előadás honlapján.
3. Bodrogi Ferenc Máté: A magyar nyelvújításról közönségesen (egy friss modell nyomában) (2012. április 2.) – További részletek az előadás honlapján.
4. Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány (2012. április 16.) – További részletek az előadás honlapján.
5. Kis Anna–Miklósi Ádám–Topál József: Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében (2012. május 7.) – További részletek az előadás honlapján.