A magyar nyelvújításról közönségesen (egy friss modell nyomában)

Előadó: Bodrogi Ferenc Máté
Helyszín: MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.), I. emelet „B” terem (Tanácsterem)
Időpont: 2012. április 2. (hétfő) 16:00

A magyar nyelvújítás igen gazdagon feldolgozott témája a nyelvészeti és irodalomtudományi szakirodalomnak, mégis csupán az utóbbi időkben indultak meg kardinális jelentőségű átértelmezései. Első lépésben Kazinczy Ferenc uralkodó perspektíváját sikerült reflektálttá tenni, s hellyel-közzel hatástalanítani, mely kategóriáival és narratív sémáival teljesen behálózta a hazai nyelvújítás históriájának színreviteleit, második lépésben pedig sikerült olyan átfogó és igen jól alkalmazható metatávlatot találni, mely alternatívája lehetett az addigi történeteknek. A társasnyelvészet metatávlata a magyar nyelvújítást sztenderdizációnak fogja fel a maga státusz- és korpusztervező összetevőivel, s elemzéseinek szinte minden esetben középpontjába helyezi a korszak paradigmatikus erejű és jelentőségű nyelvszemlélet-váltását. Mindez lehetővé teszi, hogy végleg magunk mögött hagyjuk az ortológusok vs. neológusok kazinczyánus alapfelosztását, vagy éppen a háború, a küzdelem metaforikáját.

Az előadás az imént említett, újabb keletű belátások fényében beszél a nagy nyelvújítási polilógus szereplőiről, akiket a nyelvszemlélet-váltáshoz képest helyez el modelljében. A saját verzió felvázolása közben kiemelt tekintettel lesz, főként eszmetörténeti értelemben, Kazinczy Ferenc alakjára, aki sajátos és beszédes módon teljesíti ki a régi nyelvszemlélet paradigmáját. Az előadó nem akar nagyobb rendet tenni a témában, mint amilyenben az jelenleg van. Inkább arra mutatna rá, hogy ennél nagyobb rend talán már nem is kell bele, hiszen ennek a történetnek sem a paradigmatikus tisztaság a legnagyobb „igazsága”, sokkal inkább a történetiség állandóan jelen lévő természetének igazolása: hogy mindig minden összekuszálódik, és semmi sem az, aminek látszik, illetve hogy minden lépéssel változik a táj képe.


Az előadás videofelvétele:
Az előadás letölthető, a kivetített diákat külön ablakban mutató videofelvétele a Videotoriumon látható.
A 2012. évi tavaszi társas-kognitív nyelvészeti előadás-sorozat sorozat további előadásai:
1. Varjú Zoltán: Nyelvi modellek, avagy „Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot” (2012. március 12.) – További részletek az előadás honlapján.
2. Polonyi Tünde: Nyelvi rendszerek kapcsolata kétnyelvűeknél (2012. március 19.) – További részletek az előadás honlapján.
4. Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány (2012. április 16.) – További részletek az előadás honlapján.
5. Kis Anna–Miklósi Ádám–Topál József: Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében (2012. május 7.) – További részletek az előadás honlapján.
6. Münnich Ákos: Az attitűd és mérése (2012. május 14.) – További részletek az előadás honlapján.