- -

Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe

2011. február–május
Előadó: Fehér Krisztina
Helyszín: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem tér 1., a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem
Időpont: hétfőnként, 16 órától

A nyitott, nyilvános előadás-sorozatot célja a társas-kognitív nyelvészet alapjainak bemutatása.
A társas-kognitív nyelvészet a nyelv társas-kognitív beágyazottságát döntő jelentőségűnek tartja, ezért alapelveit is egyenesen ebből kiindulva fogalmazza meg: a nyelvészetnek ez az iránya nem egy-egy kérdés kiemelt tárgyalását jelenti, hanem egy olyan szemléletmódot, amely a nyelvi vizsgálatok valamennyi területén érvényesíthető lehet.
A sorozat egyes előadásai a nyelvtudomány jól ismert témaköreit veszik sorra, így a nyelvújítás és nyelvművelés ügyét, a nyelvrokonság és az ún. nyelvtörténet kérdéseit, továbbá a grammatika hangtani, morfológiai, szintaktikai sajátosságait. Az előadás a társas-kognitív szemléletből adódóan a problémák elemzése során megoldásként minden esetben egy olyan egységes, ám az eddigiektől merőben eltérő (a szokásos leírásokhoz és magyarázatokhoz kritikusan viszonyuló) elméleti-módszertani keretet javasol, amely a nyelv kontextuális beágyazottságából indul ki. A közelítésmódból adódóan a társas-kognitív nyelvészet számos szállal kötődik a laboviánus szociolingvisztikához és a holista kognitív nyelvtudományhoz, miközben más diszciplinák (például a filozófia, a pszichológia, a neurológia, az etológia) eredményeit is hasznosítja.
Az előadás-sorozat a nyelvet mint a beszélőközösség tagjainak csoportos viszonyaitól, illetve az agy/elme tulajdonságaitól meghatározott, kétszintű rendszert mutatja be, ami az ezzel járó relativitás miatt folyton változik és szükségszerűen változatos is: a nyelv elképzelésünk szerint mind társas, mind kognitív értelemben egy fonotaktikai alapú, mintaelvű, dinamikus és heterogén hálóstruktúraként ragadható meg.

Előadások
1. Anyanyelv és közösség – a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése (2011. február 7.) – További részletek az előadás honlapján.
2. A családfamodell és következményei (2011. február 14.) – További részletek az előadás honlapján.
3. Az affinitástól a hálókig, avagy a nyelvek filogenezise (2011. február 21.) – További részletek az előadás honlapján.
4. A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások? (2011. február 28.) – További részletek az előadás honlapján.
5. A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák – a hangok és fonémák példája (2011. március 7.) – További részletek az előadás honlapján.
6. A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa (2011. március 21.) – További részletek az előadás honlapján.
7. Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés) (2011. április 4.) – További részletek az előadás honlapján.
8. A morfoszintaxis és a prototípusok (2011. április 11.) – További részletek az előadás honlapján.
9. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája (2011. április 18.) – További részletek az előadás honlapján.

Az előadás-sorozat és az egyes előadások leírását megtalálja a Videotorium eseményei között is, ahol önálló csatornába gyűjtve elérhetők az egyes előadások a folyamatosan feltöltött videofelvételei is.


Az előadás-sorozat megnyitója:Az előadás-sorozat zárása:A Társas-Kognitív Kutatócsoport hírlevelére a https://mail.unideb.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tarskogny/ címen iratkozhat fel, hogy a továbbiakban személyesen is értesüljön kutatócsoportunk előadásairól, kurzusairól, fontosabb eredményeiről, vagy csatlakozzon Facebook-oldalunkhoz!

- -
© 2010-2013 DE BTK Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport