Szlengkutatás 3.

Mi a szleng?

(Tanulmányok a szleng fogalmáról)

Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 1999

Egyetemi segédkönyv

A kötet elkészülését és megjelenését a Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (563/1998), a Bolyai Kutatási Ösztöndíj (BO/00425/98) és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatta

Lektorálta: Kövecses Zoltán

A fordításokat az eredetivel egybevetette: Arnold F. Helga, Fenyvesi István, Keresztes László, Nyirkos István, Páll Erna, Jiří Pilarský, Várnai Judit Szilvia

Borítóterv: Varga József

© Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia, 1999
© Szerzők, 1999
Magyar fordítás © Fordítók, 1999

ISBN 963 472 435 3
ISSN 1417-7730

Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
A nyomdai munkálatokat a Tiff Bt. (Debrecen) végezte