A gyakrabban előforduló források rövidítései

AnyKal. = Anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Grétsy László. Bp., 1973.

AnyŐrj. = Anyanyelvi őrjárat. Szerk. Ferenczy Géza. Bp., 1971.

ÉA. = Édes Anyanyelvünk (Folyóirat). 1979--.

ÉT. = Élet és Tudomány (Hetilap). 1946--.

Ethn. = Ethnographia (Folyóirat). 1890--.

Hajdú, MNyRétTag. = Hajdú Mihály, A magyar nyelv rétegződése, táji tagolódása I--II. Bp., 1988.

HBN. = Hajdú-Bihari Napló (Napilap). 1944 (1956)--.

Kis, KatSzl. = Kis Tamás, A magyar katonai szleng szótára (1980--1990). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz.) Debrecen, 1991.

MCsopnyDolg. = Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok (Sorozat). 1980--.

MNévtDolg. = Magyar Névtani Dolgozatok (Sorozat). 1976--.

MNny. = Magyar Népnyelv (Évkönyv). 1939--1949.

MNy. = Magyar Nyelv (Folyóirat). 1905--.

MNyj. = Magyar Nyelvjárások (Évkönyv). 1951--.

MNyRét. = A magyar nyelv rétegződése. (A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusának előadásai). I--II. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. Bp., 1988.

MNyTK. = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (Sorozat). 1905--.

Msn. = Magyarosan (Folyóirat). 1932--1949.

NÉ. = Névtani Értesítő (Folyóirat). 1979--

NyDiv. = Nyelvi divatok. Szerk. Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor. Bp., 1985.

Nyelvelő = Nyelvelő (A JATE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tudományos Diákkörének nyelvészeti-irodalmi diákfolyóirata. Szeged.) 1991--.

NyF. = Nyelvészeti Füzetek (Sorozat). 1902--1918.

NyKk. = Nyelvművelő kézikönyv. I--II. Főszerkesztő: Grétsy László és Kovalovszky Miklós. Bp., 1980, 1985.

Nyr. = Magyar Nyelvőr (Folyóirat). 1872--.

NytudDolg. = Nyelvtudományi Dolgozatok (Sorozat). 1970--.

NytudÉrt. = Nyelvtudományi Értekezések (Sorozat). 1953--.

NyünkVil. = Nyelvünk világa. Válogatta és szerkesztette Kovalovszky Miklós. Bp., 1978.

Sebestyén, Értsünk szót! = Sebestyén Árpád, Értsünk szót! (Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban). Debrecen, 1994.

SzaknyDiv. = Szaknyelvi divatok. Szerk. Bíró Ágnes. Bp., 1989.

Szépen magyarul = Szépen magyarul -- szépen emberül. Szerk. Bachát László. Bp., 1987.

ÚjAnyKal. = Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Felde Györgyi, Grétsy László. Bp., 1980.

Jelek, rövidítések:

i. h.= idézett hely

i. m.= idézett mű

ism.= ismertette

klny.= különlenyomat

kül.= különösen (a szlengre elsősorban az itt kiemelt helyen található utalás)

ld.= lásd

uo.= ugyanott

*= kézbe vétellel nem ellenőrzött munka

= = az egyenlőségjelet követő mű a jel előtt ismertetett munkának változatlan újraközlése

[ ]= az eredeti címben, szövegben nem szereplő kiegészítés

0-= római szám (például IX = 09, CV = 0105)