U, V, W

Újabb tólvajnyelv szótár. Gyüjtötte: Gróf Dezső rbiztos. (Kézirat). (23 lap).

Ujabb tolvajnyelv szótára. Gyüjtötte Gróf Dezső. (Kézirat). (26 lap).

ÚJHÁZY LÁSZLÓ, Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára, 1980--1990: Hadtörténelmi Közlemények 105 (1992)/2: 169--71

Úrhegyi Emília, Batyu, bútor, cucc -- és ami velük összefügg: MNy. 81 (1985): 453--65

Üregi Éva, A hajdúböszörményi ifjúsági nyelv. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1978. (40 lap). *

VAJk Vera, Tanuljunk könnyen, gyorsan magyarul! (III. lecke -- "irtó pipec" dolgokról): Népszava 86/85 (1958. április 11.): 3

VAJTHÓ LÁSZLÓ, A magyar diáknyelv: Nyr. 59 (1930): 219--20

-- Varga Géza Ld. Bondeson, U., Az argó mint a bűnöző közösségbe illeszkedés mutatója.

VARGA IMRÉNÉ HERMANN ÉVA, A diáknyelv jelentéstani és alaktani vizsgálata két tatai középiskolában. (Diákköri dolgozat). Eger, 1985. *

-- VARGA JÓZSEF Ld. Adatok a diáknyelvhez és Az "aksi szótár" újabb adatai.

Varga Katalin, Kapuscsemege, forintos labda és társai: ÉT. 32 (1977): 54

Varga Mária, Ragadványnevek gyűjtése egy gimnáziumi szakkörben: Veszprém megyei honismereti tanulmányok 13 (1988): 49--51

Varga Veronika, A mai diáknyelv jellemzői és kialakulásának rövid története. (Szakdolgozat). Szekszárd, 1992. (46 lap). *

Varró István, Bakafolt: MNy. 3 (1907): 48

Varró István, Csuszola: MNy. 3 (1907): 48

VARSÁNYI GYÖRGY, Argó nyelvi elemek szépirodalmi és publicisztikai szövegekben.: Nyr. 112 (1988): 136--42

Vaskó Péter, A ferihegyi határőrök nyelve és folklórja. (Diákköri dolgozat). Bp., 1995. (36 lap).

-- Vecsei József Ld. Az »apacs« mint régi gyerekjáték: Az Ujság 10/216 (1912. szeptember 12.): 9.

VÉGH JÓZSEF, Adalékok a rokonértelmű szavak keletkezéséhez. (Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Szemináriumából 1. sz.) Debrecen, 1935. (Klny. A "Pallas Debreciná"-ból, A Debreceni Református Tanárképzőintézet dolgozatai 13. számából).

V. E. írja: Zrí. MNy. 13 (1917): 96

VELLEDITS LAJOS, A link nyelv: MNy. 13 (1917): 60--1, 91--2

VELLEDITS Lajos, Meglóg és társai: MNy. 12 (1916): 179--80

VELLEDITS LAJOS, Pótlások a linknyelvhez: MNy. 14 (1918): 162

Veres Péter, A Nyelvőr postája: Nyr. 76 (1952): 312--4

Veress Endre, Bakáink nyelve: MNy. 13 (1917): 264

Verő Leó, A magyar katonanyelv jövevényszavai: Nyr. 50 (1921): 135--9

Vértes O. András, A lüke szó eredete és a kretinizmus: Nyr. 83 (1959): 112--5

Vértes O. András, Hóhányó: Nyr. 91 (1967): 354--5

-- VETŐ IMRE Ld. A magyar tolvajnyelv és szótára.

Vida Jánosné, A társadalmi csoportok és rétegek szókincse. (Szemelvények az alsó tagozati tanulók szókincséből. (Szakdolgozat). Kaposvár, 1980. (29 lap). *

Vida Sándor, Csirkász: Nyr. 26 (1897): 174

VIDOR ZSUZSA, A diák jassznyelv és jasszmagatartás. (A Zabhegyező ürügyén): Valóság 7 (1964)/9: 69--75

Villon, [François], Hadova és hamuka. (Le Jargon et Jobelin). Részletek. (Mészöly Dezső fordítása): Nagyvilág 11 (1966): 34--7

V. Mikesy Sándor, Csicskás: MNy. 39 (1943): 381

Vocabula vero, quibus iidem uti Solebant, uti Nobis revelatum extitit, Seqvuntur hoc Ordine' [Most pedig e (sor)rendben következnek a szavak, amelyeket ugyan ők szoktak használni, ahogy nekünk elárulták] bevezető sorokkal kezdődő ún. miskolci szójegyzék.

Vödör, Vagány Feri szenzációs újévi nyilatkozata: Népszava 74/11 (1946. január 13.): 8

Vörös Ákos, A magyarországi szleng. (Kézirat). Eger, 1983. *

Vulpes, A bohème-nyelv. (Az ujságirók tolvajnyelve): Magyar Hirlap 2/109 (1892. április 19.): 4 = A bohém-nyelv: Nyr. 43 (1914): 94--5

-- Vulpes Ld. még Kálnoki Izidor.

WACHA IMRE (hozzászólása): Anyanyelvi műveltségünk. (A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga). Szerk. BENKŐ LORÁND. Bp., 1960. 295--300

Wacha Imre, Panganét, szurony és gyíkleső: Nyr. 88 (1964): 465--70

WACHA IMRE, Újabb elvonásos "utótagok" vagy képzőszerű alakulatok nyelvünkben: kini, marán és a többiek: MNy. 90 (1994): 214--7

-- Weidinger Dezső diáknyelvi közlése Zomborból. Ld. A magyar diáknyelvhez. (Ujabb adalékok): Tanulók Lapja 6 (1899): 317.

Weisz Mátyás, Hozzászólások a "hipis" szó eredetéhez. (Hipis -- Héber szó): Új Élet 23/2 (1968. január 15.): 4

Wenczelke Henrik, A kettős, "kancsal" eufémizmusról: MNy. 91 (1995): 465--6

-- White, Dr. A. Sandri Ld. Dictionary of Hungarian Slang.


[VISSZA a Tartalomhoz]