P

-- Paczauer Ervin diáknyelvi közlése a nyíregyházi főgimnáziumból. Ld. A magyar diáknyelv szótárához: Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 493 = Diáknyelv: Nyr. 46 (1917): 244--5.

Pápay Judit, Diáknyelv Szolnok megyében. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1984. (029 + 112 lap + térkép). *

PAPP ÉVA, A diáknyelv szóalkotásmódjainak vizsgálata. (Szakdolgozat). Debrecen, 1991. (56 lap).

Papp Ferenc, Gubera, guberál: Nyr. 89 (1965): 242--3

Papp László, Technikus argot. (A műegyetemi diáknyelv szó- és szólásgyüjteménye. A Vicinális Dugóhúzó 1944. évfolyamában megjelent tanulmány kissebbített hasonmás kiadása. Bp., 1944. (12 lap).

Parászka Gábor, A harctér szavaihoz: Nyr. 46 (1917): 297

PARÁSZKA GÁBOR, Diákszótár: Nyr. 44 (1915): 335

-- Parlaghy Kálmán Ld. Kártyajátékok könyve.

PÁSKU JUDIT, A szleng és az irodalom viszonya. (Szakdolgozat). Debrecen, 1991. (63 lap).

-- Pasquino Ld. Mihály László.

Pásztor Antal, Hülyét kap: ÉT. 38 (1983): 1063

P. Balázs János, Beszéljünk izlésesen magyarul: Népművelés 6/2 (1959. február): 30

Peéry Rezső, Az édes anyanyelvről: Nők Lapja 8/5 (1956. február 2.): 14

Peéry Rezső, Irtsd az argó bozótját! (A második világháború nyelvi örökségéről): Köznevelés 12/4 (1956. február 15.): 80--1

PEI, MARIO, Szabálytalan nyelvtörténet. Bp., 1966.

-- Péntek János--Szabó Zoltán--Teiszler Pál, A nyelv világa. (Nyelvről, nyelvtudományról mindenkinek). Kolozsvár, 1972. Ld. TEISZLER Pál, A nyelv és társadalom összefüggése.

Pesti jassz-szótár. Összeállitotta és bevezetéssel ellátta DR. KABDEBÓ OSZKÁR. Mezőtur, é. n. [1917]. (48 lap).

Pesti kis link szótár: Esti Kurir naptára (1926) 97--100 *

Pesti Norbert, Diáknyelvi fordulatok kisiskolások nyelvhasználatában. (Szakdolgozat). Győr, 1992. (45 lap). *

Pesti Norbert, Diáknyelvi vizsgálatok kisiskolások körében. Kisiskolások diáknyelvi szótára. (Diákköri dolgozat). Győr, 1993. *

Pesti nyelv: Budapest lexikon. Bp., 1973. 941

Pesti nyelvjárások: Pesti Napló 62/104 (1911. május 4.): 7--8

Péter Éva, Az ifjúsági nyelv vizsgálata az általános iskolai tanulók körében Zalaegerszegen. (Szakdolgozat). Szombathely, 1986. *

PÉTER MIHÁLY, Szleng és költői nyelvhasználat: Nyr. 104 (1980): 273--81

Pick Imre, A kábítószer-élvezők zsargonja: Alkohológia 8 (1977): 14--16

Pick Imre, Hazai tapasztalatok egyes pszichoaktív szerekkel visszaélő fiatalkorúak zsargon ismeretéről: Alkohológia 9 (1978): 212--5

P. J., Adatok a magyar katonanyelvhez: Nyr. 54 (1925): 94--6

Pokomándy Gyula, Rima: MNy. 66 (1970): 334--5

PUCSOK LÁSZLÓNÉ, A miskolci 39. Számú Általános Iskola tanulóinak szólító- és keresztnevei: A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 26. Miskolc, 1989. 160--4

Pusztai Ferenc, Leíró lexikográfiánk változó és változatlan feladatai: MNy. 90 (1994): 413--21

PUSZTAI ISTVÁN, Közhely [köznyelv] és műhelyzsargon: Anyanyelv, közélet, művelődés. Összeállította és szerkesztette: SEBESTYÉN ÁRPÁD. Bp., 1976. 43--53

PUSZTAI ISTVÁN, Szakmai nyelv -- műhelyzsargon: ÉA. 2/3 (1980. július--szeptember): 9--10

PUSZTAI ISTVÁN, Szaknyelv és műhelyzsargon: Nyr. 99 (1975): 395--404

PUSZTAI ISTVÁN, Technika és nyelv: NyünkVil. 311--2

Putnoky Imre, Balek: MNy. 25 (1929): 374

Putnoky Imre, Sáp: MNy. 25 (1929): 375


[VISSZA a Tartalomhoz]