O, Ö

Oláh Anikó, A csoportnyelvi szókincs felhasználása a mai magyar irodalomban (Moldova György néhány műve alapján). (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1984. (85 lap). *

OLÁH GÁBOR, Diáknyelv: UŐ, A debreceni nyelvjárás. (NyF. 26. sz.) Bp., 1906. 42--4

Oláh L. Péterné, A gyermek- és az ifjúsági nyelv elemei az alsó tagozatos fogalmazásokban. (Szakdolgozat). Győr, 1991. (52 + 17 lap). *

Olti Magdolna, A kaposvári és pécsi gimnáziumi tanulók sajátos nyelvhasználatának vizsgálata. (Szakdolgozat). Kaposvár, 1978. (166 lap + 6 melléklet). *

Oltyán Sándor, Diáknyelv: Nyr. 45 (1916): 141

O. Nagy Gábor, "Lenyelte a békát" és társai: AnyŐrj. 83--5

O. Nagy Gábor, Szótártípusok: MNy. 66 (1970): 135--46

O. Nagy Gábor, Újszülött szólások: Édes anyanyelvünk. Szerk. LŐRINCZE LAJOS. Bp., 19611--2: 252--3; 19723: 240--1

ORSZÁGH LÁSZLÓ, A mai angol szótárirodalom: Szótártani tanulmányok. Szerk. Országh László. Bp., 1966. 341--67

ORSZÁGH László, Angol eredetű elemek a magyar szókészletben. (NytudÉrt. 93. sz.) Bp., 1977.

Országh László, Bodicsek: Nyr. 92 (1968): 335--6

Országh László, Nyelvművelés Angliában: Nyr. 87 (1963): 191--202

Országh László, Oké!: Nyr. 98 (1974): 103--5

Országh László, Wigwam: Nyr. 98 (1974): 102--3

ORTUTAY PÉTER, Az amerikai szleng fordításának problémái Jerome David Salinger Zabhegyező című regényének nyelvi sajátosságai alapján. (Kandidátusi értekezés). Bp., 1990. (340 lap).

ORTUTAY PÉTER, Az angol-amerikai szleng a műfordítás szempontjából: Nyr. 115 (1991): 289--95

Ottinger Hajnalka, A 8--10 éves tanulók szókincsének és szóhasználatának jellemzői. (Szakdolgozat). Kaposvár, 1994. (93 lap). *

Óváriné Páli Márta, A 8--10 éves tanulók szókincsének és szóhasználatának jellemzői. (Felmérések alapján). (Szakdolgozat). Kaposvár, 1991. (87 lap). *

Ősz János, Katona miatyánk: Nyr. 30 (1901): 447


[VISSZA a Tartalomhoz]