M

MAGASSY ANTAL, A katona-életből: Nyr. 38 (1909): 335

Magyar Éva, A fösvénység kifejezései a magyarban. (Szakdolgozat). Debrecen, 1956. (57 lap).

Magyar Ildikó, Közhely és mellébeszélés a mai magyar sportnyelvben. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1991. (33 lap). *

Magyarlaki Józsefné, Életkori sajátosságok és kommunikációs kultúra a szakmunkásképző iskolában: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). Szerk. Bachát László--Fülöp Lajos--Szathmári István. Bp., 1986. 233--44

-- Magyar nyelvhelyesség és magyar stilus. Ld. Dengl János.

Magyar tolvajszótár. (Érdekes és mulatságos uj szófüzések): Detektiv Szemle 6/12 (1924. december 25.): 4--5

Majoros Mihály, Az ifjúság beszédkultúrájáról: ÉA. 6/4 (1984. október--december): 16

Majoros Mihály, Nosztalgia és ellenszenv: ÉA. 4/3 (1982. július--szeptember): 2

Majoros Mihály, Van nyelve az oroszlánnak!: ÉA. 3/4 (1981. október--december): 5

Málnási Ferenc, "A gimi, gimi ilyen volt..." (A kolozsvári diáknyelvről). (Előadás A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusán Egerben 1994. augusztus 24-én).

Märcz Klára, A 6--8 éves gyermekek szókincsének vizsgálata. (Szakdolgozat). Szekszárd, 1982. (77 lap). *

Máriáss Imre, Egyenlítő a Béke-téren: Budapesti Hirlap 57/282 (1937. december 12.): 10

Marich Ágoston, Titkos nyelvek: Rendőrségi Lapok (Államrendőrség) 8/14 (1920. szeptember 15.): 3--5

MAROSSY ÁGNES, Púderozzunk?: ÉA. 1/4 (1979. szeptember--december): 6

-- Márta Beáta Ld. Deák Andrea--Hernádi Beáta--Hicska Márta...

Máté Gizella, Ragadványnevek a "Tisza" cipőgyárban. (Kézirat). Jászberény, 1987. (33 lap + 1 táblázat). *

Máté József László, Csoportnyelv és szleng. (Szakdolgozat). Debrecen, 1983. (24 + 59 + 19 lap).

Máténé Gadár Rózsa, Ragadványnevek egy általános iskola felső tagozatos tanulóinak köréből. (Kézirat). Kaposvár, 1979. *

MÁTHÉ BALÁZS, A tarokk kártyajáték mohácsi szókészlete: Név- és szókincsvizsgálatok. Szerk. BODÁNÉ KOVÁCS MÁRIA. (Miskolci Magyar Nyelvészeti Füzetek 1. sz.) Miskolc, 1993. 59--62

Matijevics Lajos, A diáknyelvről. (Kézirat az újvidéki rádió archivumában). *

Matijevics Lajos, A játszi szóképzés a vajdasági diáknyelvben: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1. sz. (I. évf., 1969. szeptember) 55--61

MATIJEVICS LAJOS, A vajdasági diáknyelvből: Nyr. 88 (1964): 295--9

MATIJEVICS LAJOS, A vajdasági magyar diáknyelv. Újvidék, 1972. (265 lap).

MATIJEVICS LAJOS, Az utca nyelve. Újvidék, 1979. (118 lap).

Matijevics Lajos, Hogyan beszél a mai ifjúság? (Kézirat, amely mint pályamunka érkezett a MTA Nyelvművelő Munkabizottsága felhívására). 1964. *

Matijevics Lajos, Néhány szó a vajdasági diáknyelvről: A Novi Sadi Bölcsészeti Kar Évkönyve XII/2 (1969): 546--562 *

MATIJEVICS LAJOS, Szókölcsönzés a vajdasági magyar diáknyelvben: A Novi Sadi Bölcsészeti Kar Évkönyve XIII/2 (1970): 783--7 *

MATIJEVICS LAJOS, Vajdasági magyar argószótár: Tanulmányok 5 (1972): 71--103

Mátis Ildikó, Így beszélünk mi. Az ifjúsági és diáknyelv értékelése. (Kézirat). Kőszeg, 1982. (29 lap). *

Mátra Éva, A Mátrafüredi Körzeti Általános Iskola és Diákotthon tanulóinak ragadványnevei. (Kézirat). Jászberény, 1989. (25 lap + 5 fénykép). *

Melegdi János, Sáp: MNy. 11 (1915): 422--3

MELICH JÁNOS, Parasztok a bíró előtt: Nyr. 26 (1897): 125--6

[Menyhárt László,] Köznyelv és katonai nyelv. (Beszélgetés dr. Kocsis Bernát ezredessel): Honvédségi Szemle 35/1 (1981. január): 96--102

Meskó Sándor, A pipás vagyok szólásról: MNy. 71 (1975): 68--9

Mészáros Erzsébet, Mende tanulóinak ragadványnevei. (Kézirat). Jászberény, 1989. (43 lap + 2 táblázat). *

-- Mészáros Károly diáknyelvi közlése Kaposvárról. Ld. A magyar diáknyelv szótárához: Tanulók Lapja 7 (1899/1900): 670

Mészáros Tiborné, Hogyan beszélnek ma magyarul az őslakos -- 60 év feletti -- német anyanyelvű borjádi lakosok? (Szakdolgozat). Szekszárd, 1993. (47 lap). *

Mészöly Dezső, Líra és tolvajnyelv: Nagyvilág 11 (1966): 28--34

Mészöly Miklós, Nyelvünk szűzre megy?: Jelenkor 21 (1978): 1066--71 = uő, Érintések. Bp., 1980. 29--46

Mezei Ilona, A jászfényszarui általános iskola felső tagozatos tanulóinak ragadványnevei. (Kézirat). Jászberény, 1981. (35 lap). *

[Mihály László] Pasquino, A budapesti "nyelvjárás": Napkelet 17/4 (I. kötet) (1939. április): 352--3

Miklós Pálné Schaffer Henriette, Rétegek és csoportok szókincse. Szemelvények a diáknyelvből. (Szakdolgozat). Kaposvár, 1977. (25 lap). *

MIKULÁS GÁBOR, Adalékok a katonai szlengszótárhoz. (Kézirat). Ercsi, 1988. (6 lap).

Mikulás Gábor, A katonai szleng. (Diákköri dolgozat). Bp., 1991. (11 + 13 lap).

Mikulás Gábor, Gyűjtemény az ercsi katonai szlengből. (Kézirat). Kecskemét, 1988. (11 lap).

Mikulás Gábor, Katonai szleng -- szószedet. (Kézirat). Ercsi, 1988. (10 lap).

-- mi- la- Ld. Mizser Lajos.

Miles, Sipista: Nyr. 26 (1897): 174

Mini-tini-szótár. (Rokonértelmű szavak és kifejezések a 10--14 évesek ifjúsági nyelvéből). Gyűjtötte -- tanulók, tanárok, iskolák közreműködésével --, összeállította, értelmezésekkel, etimológiákkal ellátta: Hoffmann Ottó. (Kézirat). Pécs, 1987--1990. (313 lap + 50 lap melléklet). *

-- Misi Ágnes Ld. Deák Andrea--Hernádi Beáta--Hicska Márta...

Mizser Lajos, Adalékok a diáknév kutatásához: Nyr. 96 (1972): 419--22

Mizser Lajos, A diáknevek életéről: NÉ. 7 (1982): 91--2

Mizser Lajos, A diáknevekről: Nyr. 95 (1971): 40--2

MIZSER LAJOS, A diáknyelv napjainkban: ÉT. 30 (1975): 17--20

MIZSER LAJOS, A diáknyelv témakörei: Nyr. 96 (1972): 285--6

[Mizser Lajos] mi- la-, Andris: NÉ. 9 (1984): 142

Mizser Lajos, A ragadványnevek típusai az újabb kutatások tükrében: Irodalom- és Nyelvtudomány. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 11/D. Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Nyíregyháza, 1987. 139--44

MIZSER LAJOS, A ragadványnevek világa: Az Élet és Tudomány Kalendáriuma 1985. Szerk. Ludas M. László és Németh Ferenc. Bp., [1984]. 111--5

MIZSER LAJOS, A szóalkotás néhány ritkább módja: NytudÉrt. 104. sz. 571--4

MIZSER LAJOS, Az érdemjegyek elnevezései a diáknyelvben: Nyr. 95 (1971): 418--9

MIZSER LAJOS, Az ifjúsági nyelvről...: Határszél Zenit 2/2 (1991. január 11.): 10

MIZSER LAJOS, Diáknyelvi tallózások: Somogyi Néplap 31/92 (1975. április 20.): 6

MIZSER LAJOS, Élménynevek: Nyr. 102 (1978): 407--9

Mizser Lajos, Fonnyadt virágok: Szépen magyarul 103--4

MIZSER LAJOS, Hányféle elégtelen van?: NyünkVil. 144--6

Mizser Lajos, Hogyan (ne) köszönjünk?: Szépen magyarul 37--8

MIZSER LAJOS, Ingázó anyanyelvünk: HBN. 44/120 (1987. május 23.): 8

Mizser Lajos, Katonai ragadványnevek: MNy. 69 (1973): 69--75

MIZSER Lajos, Katonai ragadványnevek: Honvédségi Szemle 39/10 (1985. október): 109

MIZSER LAJOS, Ropi: Magyar Hírlap 11/231 (1978. szeptember 30.): 6

MIZSER LAJOS, Torzított szállóigék: Magyar Nemzet 36/58 (1980. március 9.): 13

-- Moenich Károly tolvajnyelvi közlése. Ld. Annô 1782. Die 17ma Aprilis, sub Sedria Districtűs..., Consignatio Terminorum, & Vocum...

Molnár Csikós László, Matijevics Lajos: A vajdasági magyar diáknyelv: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 14. sz. (V. évf., 1973. március) 145--7

Molnár Erika, A sorkatonák nyelvhasználata. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1989. (61 lap). *

-- Molnár Ferenc Ld. A pesti tájszólás kis szótára.

Molnár Jenő, Digó: Nyr. 49 (1920): 127

-- Molnár Márta Ld. Deák Andrea--Hernádi Beáta--Hicska Márta...

Molnár Zoltán Miklós, Ismét az ifjúság nyelvéről: uő, Nyelv és nemzetiség. Maribor--Szombathely, 1993. 58--60

Molnár Zoltán Miklós, Vane a fiataloknak nyelvük?: uő, Nyelv és nemzetiség. Maribor--Szombathely, 1993. 57--8

Móra Mihály, A jogi szaknyelv új szótára: Nyr. 88 (1964): 7--17

Móré Edit, A 10--14 éves tanulók beszéde. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1972. (55 lap). *

MURÁTH ISTVÁNNÉ, Hogyan beszél a mai ifjúság?: Köznevelés 21 (1965): 133--4

MURÁTH ISTVÁNNÉ RÓNAKY EDIT, Hogyan beszél a mai ifjúság? (Kézirat). Pécs, 1964. (386 lap). *

"Muris" üzenetek a "haveroknak": Msn. 9 (1940): 95

Murizik a pali. (Válasz a Nyelvőrnek): Pesti Futár 6/265 (1913. május 12.): 9--10

Müller Mária, Szókincsvizsgálat 6--10 éves tanulóknál. (Szakdolgozat). Szekszárd, 1980. (48 lap). *


[VISSZA a Tartalomhoz]