G, Gy

Gagyista: MNy. 8 (1912): 374

GALAMBOS DEZSŐ, Diák-gúnynevek: Nyr. 45 (1916): 142

GALAMB SÁNDOR, A magyar Thália nyelve: MNy. 23 (1927): 24--7

Gálffy Mózes, A nyelv rétegződése: Balogh Dezső--Gálffy Mózes--J. Nagy Mária, A mai magyar nyelv kézikönyve. Bukarest, 1971. 16--20; kül.: 19.

Garázda Péter, Faramuci: MNy. 36 (1940): 254

Garázda Péter, Stőr: MNy. 36 (1940): 254

Gáspár István, A mai politikai élet szólásai. (Kézirat). Eger, 1976. *

Gedényi Mihály, A gyűjtőfogházban. (Kézirat). Kistarcsa, Tököl 1958. *

Gedényi Mihály, A maszi, tütü, kaja és társai: Fiúk évkönyve. Tervezte és összeállította: Karádi Ilona. Bp., 1982. 300--4

[Gedényi Mihály] -- gm --, A tolvajnyelv eredetéről: Film -- Szinház -- Irodalom 3/2 (1940. január 11--18.): 25--6

-- GEDÉNYI MIHÁLY Ld. ZOLNAY VILMOS--Gedényi Mihály.

-- GEDŐ (GÁVEL) GYÖRGY Ld. Adatok a diáknyelvhez és Az "aksi szótár" újabb adatai.

Gégény Katalin, A nagyhalászi általános iskola diákszókincsének vizsgálata. (Szakdolgozat). Nyíregyháza, 1983. (53 lap). *

Gegus Dániel, Zsibaj a "Koronában". (Genre a tolvajvilágból): Rendőr-almanach 1906. Szerkesztik: dr. Gábor Béla és dr. Nagy Károly rendőrfogalmazók. Bp., 1906. 31--6

Gémes Balázs, A kecskeméti diáknyelv szótára (1967). (MCsopnyDolg. 10. sz.) Bp., 1982. (63 lap).

Gerendeli György, Kokó, Cila és társaik: ÉA. 11/1 (1989. január--március): 13--4

-- G. L. Ld. Grétsy László.

-- -- gm -- Ld. Gedényi Mihály.

Gombó Pál, Mi maszek?: ÉT. 33 (1978): 818

Gosztonyi János, Az alvilági nyelv: ÉA. 15/3 (1993. július--szeptember): 17

Gőz József, Maszek: ÉT. 33 (1978): 407

Gregó Erzsébet, A tanulók körében használt ragadványnevek. (Kézirat). Nyíregyháza, 1972. (31 lap). *

Gregor Ferenc, Észrevételek a magyar tolvajnyelv néhány szlovák eredetű szaváról: MNy. 68 (1972): 160--9

GRÉTSY LÁSZLÓ, A budapesti koiné: Budapest 25/3 (1987. március): 20--1

GRÉTSY LÁSZLÓ, Árusítás a ravinál: Rádió- és Televízióújság 38/27 (1993. július 5--11.): 43

Grétsy László, A szaknyelvek és a csoportnyelvek jelentősége napjainkban: MNyRét. 85--107

GRÉTSY LÁSZLÓ, Az ifjúsági nyelv: Szépen magyarul 63--7

-- Grétsy László, Az ifjúsági nyelv. Ld. Grétsy László, Ifjúsági nyelv.

G.[RÉTSY] L.[ászló], Barangolás a Szia! körül: ÉT. 40 (1985): 1132

GRÉTSY LÁSZLÓ, Bevezető. (Szépanyáink titkaiból): A legteljesebb virágnyelv és más titkos nyelvek. Dr. Grétsy László bevezető tanulmányával. Bp., 1991. 3--10

[GRÉTSY LÁSZLÓ,] Budapesti nyelv: Budapest lexikon. Második, bővített, átdolgozott kiadás. Főszerk. Berza László. Bp., 1993. I, 246--8

GRÉTSY LÁSZLÓ, Egy kis nyelvi illemtan: Házibulit rendezek. Szerk. Balog Miklósné. Magyar Vöröskereszt, 1986. 47--60

Grétsy László, Haj, száj, szem, avagy toll, etető, nézőke. (Százezer forintos pályázatunk eredményhirdetése): ÉA. 15/1 (1993. január--március): 1, 3

GRÉTSY LÁSZLÓ, Hogyan beszél ma az ifjúság: Családi Kör 1993/1: 4 *

GRÉTSY LÁSZLÓ, Ifjúsági nyelv: NyKk. I, 968--72 = Az ifjúsági nyelv: Az ifjúság beszédkultúrájáról. (Írások a "Magyar nyelv heté"-nek 1984. évi központi témájáról). Szerk. Deme László. Bp., 1984. 8--12

Grétsy László, Léhűtő volt-e a léhűtő?: NytudÉrt. 40. sz. 115--20

Grétsy László, Milyen idős a csaj?: ÉT. 26 (1971): 690 = AnyKal. 22

GRÉTSY LÁSZLÓ, Néhány szó a családi nyelvről: Magyar Családi Kalendárium 1986. 38--40 *

Grétsy László, Nyelvünk szókincse: Tanulmányok a nyelvről. Szerk. Takács Etel. Bp., 1978. 85--102

Grétsy László, Sestakert: MNy. 62 (1966): 216--20

GRÉTSY LÁSZLÓ, Szókincsünk rétegződésének kérdéséhez: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Kiss Jenő. Bp., 1991. 223--6

Grétsy László, Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1963. november 4i üléséről: Nyr. 88 (1964): 84--5

GRÉTSY LÁSZLÓ, Tud ön ifjúságiul?: Magyar Nemzet 55/157 (1992. július 4.): 10

-- Grétsy László, szerk. Ld. Nyelvvédelem -- honvédelem.

GRÉTSY LÁSZLÓ--KOVALOVSZKY MIKLÓS, Hogyan beszél a mai ifjúság?: Nyr. 89 (1965): 138--42

-- Gróf DezsŐ Ld. Újabb tólvajnyelv szótár.

GROSSE, RUDOLF--NEUBERT, ALBRECHT, Tézisek a marxista szociolingvisztikából: Társadalom és nyelv. (Szociolingvisztikai írások). Vál. PAP MÁRIA és SZÉPE GYÖRGY. Bp., 1975. 29--46

Grőber Aladár, A szülők tegezése és az "öregem": Msn. 16 (1947): 53

G. TÍMÁR GYÖRGY, Jó fej: ÚjAnyKal. 157

GULYÁS József, A tréfás i képző: Nyr. 52 (1923): 99

GUMPERZ, JOHN G., A nyelvi közösségek típusai: Társadalom és nyelv. (Szociolingvisztikai írások). Vál. PAP MÁRIA és SZÉPE GYÖRGY. Bp., 1975. 151--170

Guráné Csepelényi Tünde, A jászárokszállási és a jászszentandrási tanulói ragadványnevek összehasonlítása. (Kézirat). Jászberény, 1984. (86 lap + 1 táblázat.) *

Guttmann Miklós, Ragadványnevek az általános iskola felső tagozatos tanulóinak köréből: Nyr. 97 (1973): 55--61

G. VARGA GYÖRGYI, A spéci és társai: NyünkVil. 332--3

Gyakorlati nyomozás. Írta és összeállította: Nemes Sándor ny. detektívfelügyelő. Bp., é. n. [1944].

A XXV. részben: Tolvajnyelv: 595--6, Titkos jel: 596--8, Babona: 599--600.

GYALLAY DOMOKOS, A régi kollégiumok szókincséből: MNy. 57 (1961): 103

GYÁRFÁS ENDRE, A nyelvi nyegleség egyik válfajáról: ÉT. 30 (1975): 704 = ÚjAnyKal. 288

GYÁRFÁS ENDRE, Papás-mamás: ÚjAnyKal. 289

Gyöngyi László, Egy "kukacos pacák" megjegyzései a "srácok dumájáról": Népszabadság 2/98 (1957. április 27.): 4

Győrffy [=Györffy] István, Tolvajszótár 1782-ből: Nyr. 39 (1910): 328--9

Győri György, Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik. (Beszélgetés Bárczi Gézával): Köznevelés 31/2 (1975. január 10.): 3--5

Győri György, Magyar és angol szójátékok a hazai ifjúsági sajtóban: Nyr. 112 (1988): 21--34


[VISSZA a Tartalomhoz]