F

FÁBIÁN PÁL, A szavak anyagraktárában: Nyelvtan -- stílus -- szónoklás. Szerk. Terestyéni Ferenc. Bp., 1960. 220--68

FÁBIÁN PÁL, A szavaknak társadalmi rétegek szerinti megoszlása: BENCÉDY József--FÁBIÁN Pál--RÁCZ Endre--VELCSOV MártonNÉ, A mai magyar nyelv. Bp., 1968. 471--80.

Fábián Pál, Jassznyelv: Világirodalmi lexikon. V. Főszerk. Király István. Bp., 1977. 578--80

Fábián Pál, Sportsajtónk nyelvéről: NytudÉrt. 40. sz. 78--84

-- FÁBIÁN PÁL--SZATHMÁRI ISTVÁN--TERESTYÉNI Ferenc, A magyar stilisztika vázlata. Bp., 1958. Ld. TerEstyéni Ferenc.

Fabó Bertalan, A magyar kártya: MNy. 1 (1905): 266--7

Fabriczius Albertné, A balassagyarmati Bajcsy-Zsilinszky Úti Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak ragadványnevei. (Kézirat). Jászberény, 1983. (26 lap). *

Farkas László, Ciki és társai: Észak-Magyarország 35/91 (1979. április 20.): 4

Farkas Márta, "Így beszélünk mi": ÉA. 4/3 (1982. július--szeptember): 9--10, 4/4 (1982. október--december): 9--10

Farkas Márta, Fiúk--lányok kapcsolata -- szavakban: ÉA. 5/3 (1983. július--szeptember): 9

Farkas Tamás, Előfelvett honvéd elvtárs! (Egy fogalomkör egy csoportnyelvben). (Diákköri dolgozat.) Bp., 1993. (50 lap).

-- FAZAKAS ISTVÁN Ld. Jasszok, zsarók, cafkavágók.

FAZEKAS Erzsébet, A kábítószeresek nyelvhasználatáról: Egyetemi szociolingvisztikai dolgozatgyűjtemény. (Egyetemi Szociolingvisztikai Dolgozatok 1. sz.) Bp., 1993. 42--59

Fehér Krisztina, Az ifjúság nyelve. (Kézirat). Eger, 1989. *

Fejti György, Az ifjúság beszédkultúrája: ÉA. 6/3 (1984. július--szeptember): 1

FELDE GYÖRGYI, A kaptafa és a suszter. (A szaknyelvi kifejezéskészlet vándorlása): SzaknyDiv. 225--39

FELDE GYÖRGYI, Köznapi bizalmaskodások: NyDiv. 94--101

FELSZEGHY Ediltrud, A császári és királyi hadsereg nyelve Magyarországon. (Német Nyelvészeti Dolgozatok 2. sz.) Bp., 1938.

Fényes Zoltánné, Vájártanulók szólítónevei: NÉ. 1 (1979): 38--44

FENYVESI ISTVÁN, Soknapújóska a cidribiliben: Reggeli Délvilág 1992/43 (február 20.): 4

Ferenczy Géza, Magyarán. (Válogatott cikkek, tanulmányok, előadások). Szerk. Elekfi László. Bp., 1980.

Ferenczy Géza, Srác: Nyelvművelő levelek az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének levelesládájából. LŐRINcze LAJOS irányításával szerk. FERENCZY GÉZA és RUZSICZKY ÉVA. Bp., 1964. 371

FERENCZY GÉZA, Stílusunk eldurvulása: ÚjAnyKal. 290

FISCHER Sándor, Hogyan beszélnek a fiatalok?: Élet és Irodalom 18/26 (1974. június 29.): 13

Fodor István, A köznyelvtől a titkos nyelvig: A nyelvek világában. Szerk. Bélley Pál. Bp., 1959. 63--4

Fodor István, Mire jó a nyelvtudomány? Bp., 1968.

Fogarasi Miklós, A blabla múltjáról: MNy. 77 (1981): 467--70

-- Főkapitányság szótára. Ld. A tolvajnyelv szótára.

FÜLE BERNADETT, Egy általános iskolai osztály ragadványneveinek és szociometriai felmérésének összehasonlítása. (Diákköri dolgozat). Gödöllő, 1989. *

FÜLE BERNADETT, Ragadványnevek szociometriai vizsgálata egy ceglédi általános iskolában. (MNévtDolg. 88. sz.) Bp., 1990. (35 lap).

FÜLÖP TAMÁS, A lenti laktanya katonáinak nyelvhasználata 1985/86. (MCsopnyDolg. 48. sz.) Bp., 1991. (19 lap).


[VISSZA a Tartalomhoz]