E, É

ÉDER ZOLTÁN, Muki: Nyr. 87 (1963): 474

Éder Zoltán, "Szerbusztok, édes egy jó lelkeim": AnyŐrj. 112--4

[EDVI ILLÉS PÁL,] Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a' legszükségesebb tudományok' összessége vallási különbség nélkül minden néptanítók' 's tanulók' számára készült, 's a' Magyar Tudós Társaság által, első rendű Marczibányi Lajos-jutalommal koszorúzott pályamunka. Irta: EDVI ILLÉS PÁL, M. Tudós Társasági l. tag. Második, megjavított és bővített kiadás. Harmadik kötet, az oktatókönyv' második darabja. Budán, 1838.

Egry István, A pesti jassz. (Ferencvárosi különlegesség): Detektiv Szemle 7/11 (1925. november 22.): 5--7

Egriné Opauszky Eszter, Az ifjúsági nyelv vizsgálata a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában. (Szakdolgozat). Debrecen, 1990. (65 lap).

Egyetmást a tolvajnyelvről: Rendőri Lapok 13 (1906): 137

É. Kiss Sándor, Sesta-kert: MNy. 65 (1969): 456--8 = uő, "Értsd is a szót...!" (Nyelvművelő írások). Bp., 1988. 95--8

Elekfi László, A szaknyelvi szókincs nemzetközi rétegéről: MNyRét. 275--83

Elekfi László--Kovalovszky Miklós, Zsargon: NyKk. II, 1287

-- Első oktatásra szolgáló kézikönyv... Ld. EDVI ILLÉS PÁL.

ENDREI Ákos, Tájszók. Somogyiak: Nyr. 29 (1900): 336

[ENDRŐDY GÉZA,] A bűnügyi nyomozás kézikönyve (a m. kir. csendőrség, városi- és járási rendőrhatóságok, valamint a vizsgálóbirák, királyi ügyészségek s általában a bűnügyekkel foglalkozó egyének részére). Dr. Grosz János grazi cs. kir. államügyész munkája és egyéb források nyomán irta: ENDRŐDY GÉZA. Losonc, 1897; 2. kiadás: Bp., 1898. [némileg módosított alcíme: (a m. kir. csendőrség, az összes rendőrhatóságok és rendőrök, valamint a vizsgálóbirák, királyi ügyészségek s általában a bűnügyekkel foglalkozó egyének részére). Dr. Grosz János grázi cs. kir. államügyész munkája, saját tapasztalatai és egyéb források nyomán irta: ENDRŐDY GÉZA].

Eperjessy Károly, Ahogy a tolvajok beszélnek: Rendőr-almanach 1906. Szerkesztik: dr. Gábor Béla és dr. Nagy Károly rendőrfogalmazók. Bp., 1906. 59--64

-- ERDÉLYI GYŐZŐ Ld. [Berkes Kálmán,] A tolvajélet ismertetése.

Erdey Sándor, A recski tábor rabjai. Bp., 1989.

ERDőS Attila, "Kopasz", "öreg" -- avagy megszűnik egy "hagyomány"?: Magyar Honvéd 1/32 (1990. október 12.): 9

Erdős Dezső, Tréfás kifejezések. Csíkmegye: Nyr. 37 (1908): 140

ERDŐS GÁBOR, Újabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben: Nyr. 112 (1988): 143--148

Éri-Halász Imre, A nyelv törvénytelen gyermekei. (Argot-szavak franciában és magyarban): Magyar Nemzet 6/210 (1943. szeptember 24.): 9

Éri-Halász Imre, Ki ne mondja! Bp., é. n.

Érszegi Kálmán, Fővárosi?: ÉT. 40 (1985): 1132

Exotikus pesti városrészek. (A bűn és nyomor fészkei): Detektiv Szemle 1925. január 28. 4--5


[VISSZA a Tartalomhoz]