D

Dán Krisztina, Német jövevényszavak a magyar szlengben. (Szakdolgozat). Debrecen, 1996. (204 lap).

Dávid András, Nyelv és varázs. Bp., 1980.

D. B., Diákszólások: Tanulók Lapja 8 (1900/1901): 13

D. Bartha Katalin, A magyar szóképzés története. (Magyar történeti szóalaktan II.) Bp., 1958.

Deák Andrea--Hernádi Beáta--Hicska Márta--Kerekes Éva--Márta Beáta--Misi Ágnes--Molnár Márta--Toman Ildikó, A hatvani középiskolások kereszt-, bece- és ragadványnevei. (Magyar Személynévi Adattárak 95. sz.) Bp., 1991. (83 lap).

Debreczeni diák-szók és szólásmódok: Tanulók Lapja 3 (1896): 727, 730

Deme László, A beszéd és a nyelv. Bp., 19782.

DEME LÁSZLÓ, A nemzeti nyelv rétegei a helyesség szemszögéből: Nyelvművelésünk főbb kérdései. (Tanulmánygyűjtemény). Szerk. LŐRINCZE LAJOS. Bp., 1953. 15--48

Deme László, Az általános nyelvészet alapjai. Bratislava, 1969.

DEME LÁSZLÓ, Csak a szó más?: Szépen magyarul 68--70

Deme László, Ifjúság és beszédkultúra: ÉA. 6/2 (1984. április--június): 2--3

-- Deme László Ld. Az ifjúság beszédkultúrájáról. (Írások a "Magyar nyelv heté"-nek 1984. évi központi témájáról).

[Dengl János,] Magyar nyelvhelyesség és magyar stilus. Irta: Dengl János dr. Bp., 1937.

Dengl János, Röhej: Msn. 8 (1939): 193

Dési János, Dolgozat a katonanyelvről: Néphadsereg 41/21 (1988. május 21): 13

Diáknyelv: Nyr. 46 (1917): 244--5

Diákszólások. (Gyűjtések a magyar diáknyelv szótárához): Tanulók Lapja 6 (1899): 606

-- Diákszólások: Tanulók Lapja. Ld. Zipser Aladár, Singer Gyula és D. B. alatt.

Diákszótár-szemezgető: Reader's Digest Válogatás 1995/november: 54

Dictionarium Novum in Sede Dominali Episcopali Agriae Die 29 Novemb conscriptu[m] a latronib[us] interceptis, adhuc in latrocinio suo existentib[us] excogitatu[m]. [Új szótár, amelyet az egri érseki székhelyen november 29-én írtak össze az elfogott rablóktól, ezeket használták eddig rablásaik során.]

Dobóné Berencsi Margit, Kösz, viszlát, pot és a többiek: ÉA. 16/5 (1994. december): 10

DOBOS KÁROLY, A magyar diáknyelv: Tanulók Lapja 5 (1898): 314, 316--7; 327--8, 330; 340--1; 357--8; 376--7; 397--8; 404--5; 422--3; 435--6; 454--5, 458; 474, 476--7

[DOBOS KÁROLY,] A magyar diáknyelv és szótára. Irta: DOBOS KÁROLY. Bp., 1898. (80 lap).

Dóra Zoltán, Diákjaink nyelvhasználata. (Egy felmérés tanulságai): Nyr. 118 (1994): 54--7

Dóróné Kónya Zsuzsanna, Óvodás és kisiskolás korúak "ragadványneveinek" összehasonlító elemzése. (Kézirat). Nagykanizsa, 1979. *

Dömötör Sándor, Kőbölcsőben ringatták: Nyr. 73 (1949): 100--1

-- Dugonics András Ld. Jeles történetek.


[VISSZA a Tartalomhoz]