C, Cs

-- Czeczkó Lajos diáknyelvi közlése Léváról. Ld. Diákszólások. (Gyűjtések a magyar diáknyelv szótárához): Tanulók Lapja 6 (1899): 606.

Czirmay Júlia, Zselyk személynevei. (Szakdolgozat). Győr, 1993. (65 lap + fotók). *

Csalamjai Emma, Nemzedékek párbeszéde: ÉA. 15/1 (1993. január--március): 3

Csányiné Wittlinger Mária, Egy miskolci szakközépiskola diákszavai. (MCsopnyDolg. 32. sz.) Bp., 1987. (31 lap).

[Csató István] (csi), Tudjae Ön, mi az a "fattyúnyelv"? (Nem? Pedig lépten-nyomon találkozik vele!): Népakarat 2/57 (1957. március 9.): 4

Csefkó Gyula, A bajai diáknyelvből: Nyr. 28 (1899): 477

Csefkó Gyula, Adalékok tolvajnyelvi szótáraink könyvészetéhez: MNy. 21 (1925): 70--2

Csefkó Gyula, A golyózás műszavai: Nyr. 33 (1904): 303

Csefkó Gyula, A háborús katonanyelvből: MNy. 17 (1921): 167--72

Csefkó Gyula, A kuglizás műszavaihoz: Nyr. 26 (1897): 557

Csefkó Gyula, A tolvajnyelvből: Nyr. 27 (1898): 132

Csefkó Gyula, Csirkász: Nyr. 26 (1897): 557

Csefkó Gyula, Fika: Nyr. 73 (1949): 98--9

-- Cserzy Mihály Ld. Betyárlegendák.

CSETNEKI SÁNDORNÉ, Diákhagyományok nyomában: ÉA. 8/4 (1986. október--december): 7--8

-- (csi) Ld. Csató István.

Csík Anna, A mai fiatalság beszéde, a zsargon. (Kézirat). Eger, 1966. *

Csikós László, "Szia" és társai: Népszabadság 2/244 (1957. október 16.): 9

Csirke Katalin, Szülőfalum (Újszász) felső tagozatos tanulóinak ragadványneveinek vizsgálata. (Kézirat). Jászberény, 1989. (55 lap + diagramok + táblázatok). *

Csongrádi Henriette, Gyermeknyelv : Beszédtevékenység és beszédfejlődés a gyermekkorban : A kisiskolások mondat- és szövegalkotása. (Szakdolgozat). Szekszárd, 1994. (47 lap + melléklet). *

Csontos Lászlóné, Tanulói ragadványnevek Kiskörén. (Kézirat). Jászberény, 1991. (29 lap + 3 táblázat + terjedelmes melléklet). *

-- Csorba Erzsébet Ld. Tini szótár: Ifjúsági Magazin 23/8: (1987. augusztus): 12--13.

Cs.[ordás] L.[ajos], Bakadumában. Motoros fóka, iszapszemű rája: Esti Hírlap 37/200 (1992. augusztus 26.): 5

-- Csörögi István--Nagy Ferenc Ld. A magyar szaknyelvkutatás bibliográfiája.

Csűri [= Csűry] Bálint, Vereshagyma, hagyma, kolompér: MNy. 18 (1922): 170


[VISSZA a Tartalomhoz]