Előszó

I. A katonai szleng kutatásának előzményei

II.

/ A szlengről

/ A szleng és a szaknyelv, zsargon viszonya

/ A katonai nyelv rétegződése

III. A katonai szleng története

IV.

/ A Magyar Néphadsereg szlengjének belső korszakai

/ Hangtani, alaktani, mondattani specialitások

/ Szóalkotás // Külső szóalkotás

// Jelentésbeli szóalkotás

// Alaki szóalkotás

// A szóalkotás ritkább módjai

// A fogalom megnevezése szószerkezettel

/ A szókincs témakörei

/ Állandósult szókapcsolatok

V. A katonai szleng kialakulásának okai

Tájékoztató

Summary