SZÁMÍTÓGÉPES NYELVTÖRTÉNETI ADATTÁR 13.

JAKAB LÁSZLÓ — HLAVACSKA EDIT

CSOKONAI-SZÓKINCSTÁR III.

Csokonai költeményeinek szótára

 

I. kötet | II. kötet

(A kötet a MEK-ben)

 

Debreceni Egyetemi Kiadó
Debrecen, 2017

© Jakab László, Hlavacska Edit, 2017
© Debreceni Egyetemi Kiadó, beleértve az egyetemi hálózaton belüli
elektronikus terjesztés jogát is, 2017

ISBN 978-963-318-678-7
ISSN 0138-9467