Rövidítésjegyzék

(cig) = cigány szó

fn = főnév

(fr) = francia szó

(gör) = görög szó

hsz = határozószó

i = ige

ik = igekötő

in = igenév

isz = indulatszó

(jiddis) = jiddis szó

ksz = kötőszó

(lat) = latin szó

mn = melléknév

msz = mondatszó

ne = névelő

(ném) = német szó

nm = névmás

nu = névutó

(ol) = olasz szó

Ö = összetétel

si = segédige

(szerb) = szerb szó

szn = számnév

(tör) = török szó

(?) = kétes adat