Kedves Kollégáim,
Kedves Hallgatóink!


Az elmúlt években a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetében mind a kutatás, mind pedig az oktatás terén fontos változások zajlottak le. Jelentősen módosult az intézet oktatói állománya, s ennek megfelelően megváltoztak a kutatómunka súlyponti területei is. Az oktatás terén a kétszintű képzés bevezetése hozta a legnagyobb változást, de a magyar szakos hallgatók oktatása mellett az intézet jelentős szerepet vállalt más szakok indításában is.

E megváltozott körülmények szükségessé teszik, hogy az intézetben folyó munka keretein is némileg változtassunk keresve a még hatékonyabb működés feltételeit. Ennek új formáját szeretnénk létrehozni a nyelvtörténeti és névtani kutatások terén: több kollégámmal folytatott előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy hozzunk létre

Nyelv- és Névtörténeti Műhely

néven olyan informális kutatócsoportot, amely a fentieknek megfelelően az alábbi fő célokat szolgálhatná:
1. összehangolja az e téren több szálon, részben egymással párhuzamosan futó kutatásokat;
2. lehetőséget ad arra, hogy a különböző egyéni kutatói érdeklődések és törekvések az e téren is számos előnyt biztosító csoportmunka keretébe illeszkedjenek;
3. fokozott kapcsolatot teremt kutatás és oktatás között elsősorban annak révén, hogy a kutatómunkába bevonja a legtehetségesebb érdeklődő hallgatókat is;
4. kapcsolatokat, együttműködési lehetőségeket teremt más egyetemi és kutatóközpontok hasonló területen dolgozó szakembereivel;
5. a nyelv- és névtörténeti kutatások interdiszciplináris jellegéből következően kapcsolatokat keres a rokon tudományterületek (elsősorban a történettudomány, az irodalomtudomány és a néprajztudomány) képviselőivel.

A műhelyt nyitott szervezetként szeretnénk létrehozni, amelyhez az adott tudományterületen működő, a nyelv- és névtörténeti kutatások iránt érdeklődő oktatók, kutatók és hallgatók csatlakozhatnak. A műhelyben folyó munkáról a résztvevők a tervek szerint egy-két hetes gyakorisággal megrendezendő műhelybeszélgetések keretében adhatnak tájékoztatást, ezeken a rendezvényeken bárki részt vehet.

Kedves kollégáim, kedves hallgatóink,
A Nyelv- és Névtörténeti Műhely alakuló ülését 2010. február 25-én, csütörtökön 14.00 órakor tartjuk a DE főépületében a magyar nyelvészeti könyvtárban (340/2.).

Az ülésre minden érdeklődőt tisztelettel meghívok.

Debrecen, 2010. február 20.
Dr. Hoffmann István s.k.
egyetemi tanár