Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu
4010 Debrecen, Pf. 54.

ISSN 1417-4057

Officina Textologica

 1. Petőfi S. János: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram. Debrecen, 1997. (98 lap)
 2. Koreferáló elemek — koreferenciarelációk (Magyar nyelvű szövegek elemzése). Szerk. Petőfi S. János. Debrecen, 1998. (279 lap)
 3. Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez (Magyar nyelvű szövegek elemzéséhez). Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 1999. (147 lap)
 4. Koreferáló elemek — koreferenciarelációk (Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió). Szerk. Dobi Edit–Petőfi S. János. Debrecen, 2000. (223 lap)
 5. Grammatika — szövegnyelvészet — szövegtan. Szerk. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2001. (147 lap)
 6. Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez. (Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió). Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2002. (140 lap)
 7. A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. (Linearizáció: téma–réma szerkezet). Szerk. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2002. (166 lap)
 8. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. Debrecen, 2002. (200 lap)
 9. A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. (Linearizáció: tematikus progresszió). Szerk. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2003. (119 lap)
 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. (Fogalmi sémák). Szerk. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2004. (141 lap)
 11. Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához. (Három közelítés). Szerk. Petőfi S. János. Debrecen, 2005. (123 lap)
 12. A korreferencialitás poliglott vizsgálata. Szerk. Petőfi S. János–Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2005. (133 lap)
 13. Csűry István: Kis könyv a konnektorokról. Debrecen, 2005. (196 lap)
 14. A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk. Dobi Edit. Debrecen, 2008. (123 lap)
 15. Petőfi S. János: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. (Adalélok a verbális szövegek szövegösszefüggőség-hordozóinak vizsgálatához). Debrecen, 2009. (124 lap)
 16. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. (Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés). Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk. Dobi Edit. Debrecen, 2011. (158 lap)
 17. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. (Diszkusszió). Szerk. Dobi Edit. Debrecen, 2012. (181 lap)
 18. Fifteen years of research in text linguistics. The Officina Textologica project. Szerk. Csűry István. Debrecen, 2012. (134 lap)
 19. Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk. Dobi Edit–Andor József. Debrecen, 2016. (213 lap)
 20. Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk. Dobi Edit–Andor József. Debrecen, 2017. (161 lap)
 21. Tanulmányok Petőfi S. János emlékére. Szerk. Dobi Edit–Andor József. Debrecen, 2020. (140 lap)
 22. A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései Szerk. Dobi Edit–Boda István Károly. Debrecen, 2022. (168 lap)

A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/* * *

A tanulmányok online hozzáférésének fejlesztése a TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017 „Nemzetközi konferenciaszervezés és elektronikus kiadványfejlesztés a Debreceni Egyetemen” c. projekt keretében valósult meg.