Az archívum a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének és a magyar nyelvtudományi doktori program névtani alprogramjának keretén belül működik. Működését a Művelődési és Közoktatási Minisztérium kutatási és fejlesztési pályázata (FKFP 1194/1997) és az Országos Kutatási Tudományos Alap (T 023700) támogatja. A program vezetője és az oldal felelős szerkesztője Dr. Hoffmann István tanszékvezető egyetemi docens. Az archívum 1998. április 15-én kezdte meg működését. Az internetes oldallal kapcsolatos észrevételeit az oldal gondozójának küldheti el.Tovább a Könyvtárhoz

Az oldalnak ezen a részén a magyar névtan szakirodalmának gyűjteményét tekintheti meg.

Tovább az Archívumhoz

Az oldalnak ezen a részén a Helynévi adatok a korai ómagyar korból című sorozat internetes változatát tekintheti meg.

Tovább a Szótárhoz

Az oldalnak ezen a részén a Korai magyar helynévszótár internetes változatás tekintheti meg.