4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Sebestyén Árpád

Gacsály, 1929. december 8. – Debrecen, 2014. február 12.
nyelvész, egyetemi tanár

Dékánhelyettes (1966–1969), dékán (1968), az Általános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék tanszékvezetője (1970–1972), a Magyar Nyelvtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára (1972–1992), oktatási és tanárképzési rektorhelyettes (1975–1980)
A nyelvjárástan, névtan, nyelvművelés, hangtan, szófajtan (névutók, határozószók) kutatója.
Sebestyén Árpád 1954-ben végzett a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ahol a diploma kézhezvétele után tanársegédi kinevezést kapott a Magyar Nyelvtudományi Intézetbe. 1961-ben védte meg kandidátusi disszertációját, melynek tömörített változata A magyar nyelv névutórendszere címen jelent meg. 1964-ben docensnek, 1975-ben egyetemi tanárnak nevezték ki. Vezette az Általános és Fonetikai, majd a Magyar Nyelvtudományi Tanszéket, szerkesztette annak évkönyvét, a Magyar Nyelvjárásokat. Az egyetemi közéletben is fontos szerepet vállalt: volt dékánhelyettes és dékán, majd 1975 és 1980 között rektorhelyettes. Aktívan közreműködött a Magyar Tudományos Akadémia több bizottságában. Részt vett a felsőoktatás korszerűsítésének kidolgozásában, vezetésével szerveződött meg a KLTE Magyar nyelvészeti doktori programja. A Magyar Nyelvtudományi Társasághoz ugyancsak szoros kötelékek fűzték: tagja volt a választmánynak és a Magyar Nyelv szerkesztőbizottságának. Tudományos munkásságáért számos hazai és nemzetközi elismerést kapott. Nem állt tőle távol a tudományos ismeretterjesztés sem: előadóként, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Választmányának tagjaként, a Hajdú-bihari Szakosztály irányítójaként és a Hajdú-bihari Napló nyelvművelő rovatának vezetőjeként ápolta az anyanyelvi kultúrát.

Nyirkos István: Sebestyén Árpád hetvenéves. Magyar Nyelvjárások 37 (1999): 7–15.

  • Köszöntő könyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára. Magyar Nyelvjárások 37 (1999).
  • Hlavacska Edit: Sebestyén Árpád tudományos és publicisztikai munkássága. Magyar Nyelvjárások 37 (1999): 17–40.
  • Szülőföld és nyelvi hagyomány. (Válogatás Sebestyén Árpád írásaiból). Debrecen, 2009.