4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Péntek János

Körösfő, 1941. július 7.
nyelvész, egyetemi tanár

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéknek tanszékvezető egyetemi tanára (1990–2007), 2007 óta professzor emeritusa, az MTA külső tagja (2004).
A Debreceni Egyetem díszdoktora (2011)
Csűry Bálint-emlékérem (1985), Lőrincze Lajos-díj (1995), Bárczi Géza-emlékérem (1996), Lotz János-emlékérem (2001), „A magyar népi kultúra kutatásáért” Emlékérem (2001), Kriterion-koszorú (2002), Pro Universitate et Scientia (2003), Kemény Zsigmond-díj (2005), Implom József-díj (2007), Arany János-díj a Tudományos Kutatásért (2007), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2010), Bethlen Gábor-díj (2012)
Szociolingvisztika, dialektológia, kisebbségi nyelvhasználat, népnyelv és népi kultúra viszonyának kutatója
Péntek János 1964-től oktató a kolozsvári egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén, 1976-ban a filológiai tudományok doktora lett. 1990-től tanszékvezető egyetemi tanár, 2007 óta professzor emeritus. Tanszékvezetőként hagyományőrző és újító is: folytatta elődeinek az erdélyi magyar nyelv kutatására, történeti és regionális értékeinek feldolgozására, a tudománytörténet számontartására irányuló erőfeszítéseit, egyszersmind azonban a szociolingvisztika és a kognitív nyelvészet útját is egyengette tanszékén úgy, hogy közben a kisebbségi kétnyelvűség kutatásának elismert szakemberévé vált. 1990-ben a magyarságtudományi képzést szolgáló tanszékeket szervezte újjá (irodalom, nyelv, néprajz, finn szakos képzés), valamint 40 év szünet után újraindította néprajz szakos egyetemi képzést, megalakította a tanszék néprajzi munkacsoportját. Doktori képzés indított dialektológiából és magyar néprajzból. 1996-tól posztgraduális magiszteri képzést szervezett, elfogadtatta a tanszéken újnak számító tudományágak oktatását (szociolingvisztika és etnolingvisztika és antropológiai nyelvészet). 2001-ben hungarológiai doktori iskolát szervezett és akkreditáltatott (hungarológiai stúdiumok), 2002-ben pedig megszervezte az MTA erdélyi nyelvészeti kutatóállomását (ma: Szabó T. Attila Nyelvi Intézet) és elsőként vállalta annak szakmai vezetését.