Annô 1782. Die 17ma Aprilis, sub Sedria Districtûs Privilegiatorum Oppidorum Hajdonicalium Causarum Criminalium Revisoria in Oppido Böszörmény celebrata, Consignatio Terminorum, & Vocum, quibus Fures Nundinales, vulgò 'Sivány, seu Vásári Tolvaj, in mutuo colloquio, occasione patrandorum furtorum uti consueverunt.

[Az 1782. év április 17-én a kivételezett hajdú városok kerületi törvényszéke bűnügyi vizsgálóbizottságának ülése, melyet Böszörmény városában tartottak; azon kifejezések és szavak jegyzéke, melyet a vásári tolvajok (közönségesen 'Sivány, vagy Vásári Tolvaj) egymás közt folytatott beszélgetésein a tolvajlások végrehajtása alkalmával szoktak használni]

Peculiares Voces Furum nundinalium. - Interpretatio Hungarica.

Fejes - Tiszt Úr.
Kútya - Hajdú.
Tisztartó- Második Személly az feö 'Siványok közt.
Rikkantó - Katsa, vagy Rútza.
Sógor - Német.
Ördög - Lakat.
Fasék - Fély
Lobogó - Keszkenö.
Topánka - Bor, Pálinka.
Topánkásodni - Részegeskedni.
Füstölö - Pipa.
Szürhordó - Kondás
Gagyi - Arany.
Nagy Viz - Sokaság a' Vásárban.
Sivany - Tolvaj.
Perge - Kotsi, vágy Szekér
Leves - Ezüst pénz.
Komnyik - Orgazda,
Rút Ember - Hóhér.
Kanaforia - Akasztófa.
Meg - rúházni - Verni, vagy csapni.
Rúhi - Csapás.
Púczika - Rúha.
Jordán - 'Sidó.
Czaffka - Kúrva.
Balék - Az Ura.
Kaszakolni - Öszve szoritani a' Vásárt.
Nyalavi - Az újj 'Siványok kozt leg jobb.
Szúszogó - Disznó.
Kúxi - Vásár.
Czaff - Egy forintos.
Vágván - Bitsak, vagy Penna czillús.
Czoltovaj - Fizes.
Csatsogó - Kútya.
Hontirozd - Tagad.
Nehadúváj - Ki ne kiáldsd.
Paráz - Erszény nélkül pénz a' Zsebbe.
Kigyó - Tüszö.
Paribó - Mente.
Gyertyázz - Vigyázz.
Fel - tévö - Kalap.
Fel - rántó - Csizma.
Lábra való - Nadrág.
Rajzolni - Lopni.
Kapkodás - Kankó.
Pozdorja - Gyólts vászon.
Csengettyü - Zsebbe való óra.
Posterium - Tömlötz.
Kasznya - Szoknya.
Füles - Ló.
Búga - Ökör.
Letergeng - Köpönyeg.
Szörös - Búnda.
Koporsó - Láda.
Szlepriska - Katona.
Olvasó - Bilints.
Piárista - Púlyka.
Bánya - Lúd.
Kaparó - Tyúk.
Delivator - Bitskás Tolvaj.
Kaizer - 'Siványok kis - Birája.
Kút - Zseb.
Kútazni - Zsebbül lopni.
Nyalavi nyelv- Zsiványs nyelv.
Mindennapi - Kenyér.
Profiterium - Vármegye Kenyere.
Púffra innya - Hitelbe innya.
Singula - Kúrva.
Plede - Szalagy.
Meg-Kaptúválnak - Meg - fognak.
Gyertya ég - Vigyáznak.
Sógor fel-rantó - Stibli.
Sógor lábra való - Plündra.
Sógor Kapkodás - Kapót.

Per Joannem Petes Jablonczay.
District. ord. Jur. Notarium.

„A Hajdú kerületi fellebbviteli törvényszék (Sedria causarum criminalium revisoria) Böszörményben 1782. április 17-én tárgyalta a hajdú városokban elfogott vásári tolvajok ügyét. Az ülésen foglalkozott azzal a tolvajnyelvi szójegyzékkel is, amelyet Jablonczay Petes János Hajdú kerületi főjegyző állított össze a tolvajok vallomása alapján (...). A Hajdú kerület a szójegyzéket a m. kir. helytartótanácshoz terjesztette fel, mely Pozsonyban 1782. május 13-án tartott ülésén 3247. sz. alatt foglalkozott vele. (...) A helytartótanács a törvényhatóságokhoz időnként körleveleket küldött (...) A tolvajnyelvi szójegyzékkel kapcsolatban is körlevelet adott ki. (...) A helytartótanács körleveléhez ugyanolyan papírra nyomtatott félíves szójegyzék is van mellékelve” (Implom József : Magyar Nyelv 53 (1957): 270–1).