4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Pályázat


Pályázat hallgatók számára tudományos munkák készítésére

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék pályázatot ír ki a Debreceni Egyetem magyar szakos hallgatói számára. Pályázni lehet minden magas színvonalú, a magyar nyelvtudomány témakörében önálló tudományos eredményt felmutató pályaművel. A pályázatra nem lehet benyújtani már megjelent (megjelenésre elfogadott) publikációt vagy megvédett szakdolgozatot, országos diákköri konferencián szerepelt alkotást. Jól sikerült záródolgozatok, azok továbbfejlesztett változatai, készülő szak- és diákköri dolgozatok, illetve azok egyes részletei, fejezetei korlátozás nélkül szerepelhetnek a pályázaton.

A pályaművek benyújtási határideje: 2010. március 15.

A Word szövegszerkesztővel készített, minimum 20 gépelt oldal terjedelmű pályaműveket papíron kinyomtatva két példányban és elektronikus formátumban kérjük benyújtani. A dolgozatok formai és hivatkozási rendszere igazodjon a magyar nyelvtudomány szokásaihoz és a pályamű tartalmához. A dolgozatok vitájára 2010 árpilisában kerítünk sort.
A pályázat és a diákköri konferencia iránt érdeklődő hallgatók további felvilágosítást kaphatnak Tóth Valériától, az intézeti diákkör felelősétől, illetve záró- vagy szakdolgozati témavezető tanáraiktól.

Debrecen, 2009. október 28.

Tóth Valéria s.k.
intézeti TDK-felelős