Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu
4010 Debrecen, Pf. 54.

ISSN 1417-4057

Officina Textologica 8.

  Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 2002.

    1. A szövegnyelvészeti gondolkodás előzményeiről 11
    2. A mai szövegnyelvészet kialakulásának forrásai, előzményei 15
     2.1. Nemzetközi előzmények 15
     2.2. Időrendi áttekintés 16
     2.3. Hazai előzmények 20
    3. A szövegnyelvészeti kutatás tárgyáról 23
    4. A szövegnyelvészet fogalmáról 25
    5. A szövegelméletről 33
     5.1. A szövegelmélet mai helyzetéről 33
     5.2. A szemiotikai textológia mint a szövegkutatás egy lehetséges elméleti kerete 39
     5.3. A nyelvészet helye a szemiotikai textológia keretében 54
    6. A szövegnyelvészet elméleti kerete 58
     6.1. Nyelvhasználat – nyelvi rendszer 59
     6.2. Szövegnyelvészet – rendszernyelvészet 63
      6.2.1. A nyelvi egységek reprezentációjában részt vevő diszciplínákról 64
      6.2.2. A szemantika és a szintaktika mondatreprezentációban betöltött szerepéről 65
      6.2.3. A pragmatika szerepe a szövegmondat-reprezentáció elméleti keretében 70
     6.3. Szövegmondat (szöveg) – rendszermondat 75
      6.3.1. A mondat jelentéséről, valamint a szabálytalanul szerkesztett és a tagolatlan mondatok reprezentációjáról 81
      6.3.2. A szövegmondat és a rendszermondat viszonya különböző elméletek tükrében 84
    1. A generatív strukturális mondattanról 91
     1.1. A generatív strukturális mondattan elvei és kategóriái 91
     1.2. A kiválasztott szövegmondat generatív elemzése 94
    2. A klasszikus leíró magyar mondattanról 100
     2.1. A klasszikus leíró mondattan elvei és kategóriái 100
     2.2. A kiválasztott szövegmondat klasszikus mondattani elemzése 104
    3. A valenciaelméletről 109
     3.1. A valenciaelmélet elvei és kategóriái 109
     3.2. A kiválasztott szövegmondat valenciaelmélet szerinti elemzése 112
    4. Az esetgrammatikáról 113
     4.1. Az esetgrammatika elvei és kategóriái 113
     4.2. A kiválasztott szövegmondat esetgrammatikai elemzése 116
    5. Összegzés 117
    1. A modell elméleti kerete. A nyelvészeti szövegmondat-reprezentáció apparátusáról 120
     1.1. A szövegmondatok globális szemi-formális megközelítése 126
     1.2. A szövegmondatok kanonikus szemiotikai textológiai megközelítése 128
     1.3. A kanonikus reprezentációról 130
     1.4. Egy tezaurisztikus szótári szócikk felépítése 142
    1. A szövegmondatok globális szemi-formális és kanonikus szemiotikai textológiai reprezentációja a kétlépcsős szövegmondat-reprezentációs modell alkalmazásával 151
    2. A szövegmondat-reprezentáció szerepe a szövegreprezentációban 174
    1. A korreferencialitás kérdéséről 181
    2. A linearizáció kérdéséről 183
    3. A szövegorganizáció kérdéséről általában 184ISBN 963 472 712 3

A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/* * *

A tanulmányok online hozzáférésének fejlesztése a TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017 „Nemzetközi konferenciaszervezés és elektronikus kiadványfejlesztés a Debreceni Egyetemen” c. projekt keretében valósult meg.