Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu
4010 Debrecen, Pf. 54.

ISSN 1417-4057

Officina Textologica 15.

  Petőfi S. János
  Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II.
  (Adalélok a verbális szövegek szövegösszefüggőség-hordozóinak vizsgálatához)

  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2009.


   1. Kommentárok és kiegészítések az 1997-ben megjelent OT/1 valamennyi fejezetéhez 9–23
   1.0. Az OT/1-ben tárgyalt témák
   1.1. Kommentárok az OT/1 „A szövegkutatás diszciplínakörnyezete. Szövegnyelvészet és szövegtan a szövegkutatásban” című 1. fejezetéhez
   1.2. Kommentárok az OT/1 „A szövegnyelvészet és a szövegtan kapcsolata szövegtani és szövegnyelvészeti bevezetésekben, readerekben, kongresszusi aktákban, monográfiákban és szöveggrammatikákban” című 2. fejezetéhez
   1.3. Kommentárok az OT/1 „A szövegalkotó tényezők szövegnyelvészeti/szövegtani elemzésének és leírásának aspektusai” című 3. fejezetéhez
   1.4. Kommentárok az OT/1 „A nyelvi rendszernek és a nyelvi rendszer elemei használatának nyelvészete szövegnyelvészeti/szövegtani perspektívából nézve” című 4. fejezetéhez
   1.5. Kommentárok az OT/1 „A szemiotikai textológia mint szövegtani elméleti keret” című 5. fejezetéhez
   1.6. Kommentárok az OT/1 „Az Officina Textologica sorozat tervezett felépítése” című 6. fejezetéhez
   1.7. Kommentárok az OT/1 „Bibliográfiai tájékoztató” című utolsó fejezetéhez

   3. Konnexitás és kohézió mint a szöveg nyelvi szövete összefüggőségének hordozói 39–53
   A téma megközelítéséhez elméleti háttérként felhasznált irodalom:
   – a Halliday, Michael A. K. és Hasan, Ruqaiya szerzőpáros 1976-ban megjelent Cohesion in English. című művének repertóriuma, valamint - e mű egyik részletének Vass Lászlóval együtt létrehozott és 1992-ben a Szemiotikai szövegtan 5. kötetében „A szövegösszefüggőség hordozói Halliday és Hasan szerint” címmel közölt fordítása.

   Függelék 81–102
   1. Az Officina textologica [= OT] 1–14. kötetének repertóriuma a kötetek megjelenésének időrendjében
   2. Az Officina textologica [= OT] 1–14. kötete tanulmányainak repertóriuma az egyes szerzők nevének ábécé-sorrendjébenISBN 978-963-473-331-7

A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/* * *

A tanulmányok online hozzáférésének fejlesztése a TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017 „Nemzetközi konferenciaszervezés és elektronikus kiadványfejlesztés a Debreceni Egyetemen” c. projekt keretében valósult meg.