(PDF | MEK)

Dobi Edit szerk.

 

A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő

 

 

Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Debrecen, 2008

 

Officina Textologica 14.

Főszerkesztő:
Petőfi S. János

Szerkesztőbizottság:
Hoffmann István
Kertész András
Kiss Sándor
Kocsány Piroska
Pelyvás Péter
Szikszainé Nagy Irma
Sztanó László
 

Borítóterv:
Varga József

 

A kötetet lektorálta:
Szikszainé Nagy Irma
 

ISSN 1417–4057
ISBN 978-963-473-121-4
Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Nyomta a Kapitális Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt.

Tartalom

 

Dobi Edit: Előszó 7
Boda I. Károly—Bodáné Porkoláb Judit: A forgatókönyv helye a tudásfajták rendszerében 11
Dobi Edit: A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájában 25
Csűry István: Kapcsolóelemek a dialógus szövege és forgatókönyve között 37
Kiss Sándor: Elbillenő forgatókönyvek 49
Csűry Andrea: A félreértés szövegalkotó forgatókönyvei 59
Pelyvás Péter: Forgatókönyv-építési stratégiák 71
Skutta Franciska: Forgatókönyv és szinopszis 79
Kabán Annamária: A forgatókönyv mint szövegrendezési stratégia 89
Lévai Béla: A Favágó című vers magyar és orosz forgatókönyve 99
Officina Textologica 14. Abstract 107