Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu
4010 Debrecen, Pf. 54.

ISSN 1417-4057

Officina Textologica 13.

  Csűry István
  Kis könyv a konnektorokról

  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2005.

     2.1. A TERMINOLÓGIAI SOKFÉLESÉG BEMUTATÁSA 10
     2.1.1. A konnektor terminus különböző alkalmazásai a nyelvészetben 10
     2.1.2. Példák a konnektor terminus használatára a magyar szövegtani irodalomból 12
     2.2. A SZÖVEGSZERVEZŐ ELEMEK OSZTÁLYOZÁSA ÉS A KONNEKTOR FOGALMÁNAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 16
     2.3. LOGIKA VS TERMÉSZETES NYELV 19
     2.4. A KONNEKTOROK MŰKÖDÉSÉNEK MECHANIZMUSA ÉS HATÓKÖRI KÉRDÉSEI 21
      2.4.1. A konnektorfunkció sajátosságai és a konnektorok anaforikus természete 21
      2.4.2. A verbális tömböktől a fogalmi entitásokig 26
     2.5. KONKLÚZIÓ: A KONNEKTOROK MIBENLÉTE ÉS TANULMÁNYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSA 29
     3.1. A KONNEKTOROK JELEZTE SZEMANTIKAI (LOGIKAI, PRAGMATIKAI) RELÁCIÓK 31
      3.1.1. A relációtípusok kérdése 31
      3.1.2. A lexikai egységek interpretációvezérlő sajátosságainak kérdése 33
      3.1.3. Példa: az ellentétviszony és az ellentétet jelző konnektorok jelentése 35
      3.1.3.1. A relációtípus sajátosságai 35
       3.1.3.1.1. Az ellentét meghatározása 35
        3.1.3.1.1.1. Elemi viszonyok 35
        3.1.3.1.1.2. Komplex viszonyok 40
        3.1.3.1.1.3. Realizációtípusok 47
        3.1.3.1.1.4. Közbevetett terminológiai megjegyzések 49
        3.1.3.1.1.5. Realizációtípusok: folytatás 52
       3.1.3.1.2. Hogyan kalkulálódnak és vevődnek tekintetbe az implicit tartalmak? 54
        3.1.3.1.2.1. A procedurális jelentés vizsgálata a fogalmi sémák szempontjából: egy példa elemzése 60
        3.1.3.1.2.2. A kettős szillogizmus modellje és az ellentétviszony elemzése 63
       3.1.3.2. A relációtípus-változat és a járulékos interpretációs instrukciók jelzése 73
       3.1.3.2.1. A mais lexikai mezeje a franciában 73
       3.1.3.2.2. Példák a sajátos interpretációs szabályok működésére 75
     3.2. A KONNEKTOROK MORFO-LEXIKAI, GRAMMATIKAI TULAJDONSÁGAI ÉS LEXIKOLÓGIAI REPREZENTÁCIÓJA 79
      3.2.1. Mi lehet konnektor? 80
      3.2.2. A lexikalizáció/grammatikalizáció kérdései 81
      3.2.3. A konnektorok lexikológiai leírása 83
     3.3. A KONNEKTOROK SZINTAXISA 91
      3.3.1. A tematikus struktúra hatása a konnektorok beszerkesztésére a franciában 91
       3.3.1.1. Az ellentétviszonyt jelző konnektorok szintaxisa: a határozói konnektor kiemelése és a konnexió primátusa 91
       3.3.1.2. Tágabb körű vizsgálatok: oksági viszonyt jelző konnektorok szintaktikai sajátosságai 97
      3.3.2. Vázlatpontok a konnektorok szintaktikai státusának áttekintéséhez a magyarban 104
       3.3.2.1. A konnektorok státuszáról és pozíciójáról általában 104
       3.3.2.2. Két példa: azonban és viszont 105
     3.4. KONKLÚZIÓ: A KONNEKTORJELENSÉGEK RENDSZERNYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE 107
     4.1. A KONNEKTORTERMINUSOK LOKALIZÁCIÓJA 111
      4.1.1. Szegmentálás és címkézés: szerkezeti kérdések 112
       4.1.1.1. A konnektorral jelzett jelentésszerkezetek fő összetevői 114
       4.1.1.2. A jelentésszerkezetek és a grammatikai struktúra viszonya 127
       4.1.1.3. A konnektorral jelzett jelentésszerkezetek és az egyéb szövegszervező elemek 139
       4.1.1.4. Manifesztált vs kiegészített organizációtípus és jelentésszerkezeti elemzés 142
      4.1.2. Szegmentálás és címkézés: tartalmi kérdések 143
       4.1.2.1. Bevezetés 143
       4.1.2.2. Az antecedens felkutatásának mechanizmusa 144
       4.1.2.3. Tematikus progresszió és konnektorkotextus 146
       4.1.2.4. Kutatás formális kritériumok után 157
       4.1.2.5. A kotextustagolási potenciál mint lexikai jegy 162
      4.1.3. Az elemzett példák XML-ben annotálva 163
      4.1.3.1. A konnektorpólusok azonosításának kritériumai: összefoglalás 176
     4.2. KONKLÚZIÓ: A KONNEKTOROK VIZSGÁLATA ÉS A SZÖVEG ÉRTELMI RÉSZSTRUKTÚRÁINAK EGYMÁSBA FONÓDÁSA 176
     6.1. AZ ELEMZETT SZÖVEGEK FORRÁSAI 183
     6.2. A HIVATKOZÁSOK FORRÁSAI 184  ISBN 963 472 946 0

  A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/  * * *

  A tanulmányok online hozzáférésének fejlesztése a TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017 „Nemzetközi konferenciaszervezés és elektronikus kiadványfejlesztés a Debreceni Egyetemen” c. projekt keretében valósult meg.