Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu
4010 Debrecen, Pf. 54.

ISSN 1417-4057

Officina Textologica 11.

  Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához. (Három közelítés)
  Szerkesztette Petőfi S. János. Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2005.

    1. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan 9
    2. Petőfi S. János—Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései 20
    3. Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana 35
    1. A szöveg kompozicionális egységeiről másképp gondolkodva — Petőfi S. János Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram és Petőfi S. János—Benkes Zsuzsa A szöveg megközelítései című kötetei kapcsán 53
    2. Fehér Erzsébet A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben című tudománytörténeti vázlata kapcsán — a szövegszintekről 62
    3. Tolcsvai Nagy Gábor szövegtani tárgyú könyvei kapcsán a szöveg elhatároltságáról és szerkezeti egységeiről — némiképp másként gondolkodva 66
    4. A retorikai kérdésről — kicsit másképp Kocsány Piroskának a Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus című monográfiája retorikus kérdésről vallott felfogása apropóján 72
    1. de Beaugrande, Robert-Alain—Dressler, Wolfgang U.: Bevezetés a szövegnyelvészetbe 83
    2. Petőfi S. János: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram; Petőfi S. János—Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései. Kérdések – válaszok. Bevezetés a szemiotikai szövegtanba. 86
    3. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan 91
    4. Fehér Erzsébet: A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. Tudománytörténeti vázlat. 96
    5. Kocsány Piroska: Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus 102ISBN 963 472 906 1

A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/* * *

A tanulmányok online hozzáférésének fejlesztése a TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017 „Nemzetközi konferenciaszervezés és elektronikus kiadványfejlesztés a Debreceni Egyetemen” c. projekt keretében valósult meg.