Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu
4010 Debrecen, Pf. 54.

ISSN 1417-4057

Officina Textologica 1.

  Petőfi S. János
  Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram

  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997.

    1. Koreferenciális elemek és koreferenciarelációk 24
    2. A szövegmondat-összetevők lineáris elrendezhetősége 38
    3. A koreferencialitás és a szövegmondat-összetevők lineáris elrendezhetősége elemzésének analitikus és kreatív megközelítéséről 51
    1. A nyelvi rendszer és használata elemzésének általános szövegnyelvészeti-szövegtani aspektusai 53
    2. Megjegyzések a bővítetlen egyszerű mondatok reprezentálásához 55
    3. Megjegyzések a bővített egyszerű mondatok reprezentálásához 57
    4. Megjegyzések az összetett mondatok reprezentálásához 58
    1. A szemiotikai textológiáról, az általam elméleti keretként használt szövegtani diszciplínáról 60
    2. A szöveg mint komlex jel szemiotikai textológiai fogalmáról 62
    3. A szemiotikai textológiai interpretációk típusairól és az ezek végrehajtására szolgáló bázisokról 71ISBN 963 472 171 0

A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/* * *

A tanulmányok online hozzáférésének fejlesztése a TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017 „Nemzetközi konferenciaszervezés és elektronikus kiadványfejlesztés a Debreceni Egyetemen” c. projekt keretében valósult meg.