T A R T A L O M

ZIP tömörítve  | http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/ot5 | http://mek.oszk.hu/01700/01760

Tartalom

Petőfi S. János-Szikszainé Nagy Irma: Előszó 7

I.:

 • 1. Pelyvás Péter

  Az idealizált kognitív modellek szerepe a mondat- és szövegalkotásban 11

  ***

  2. Csűry István

  Hogyan osztályozzuk a szöveg(grammatika) kötőelemeit? - A konnektorok mibenlétéről és hovatartozásáról 27

 • 3. Csűry Andrea

 • Névmási referencia: szöveggrammatikai és/vagy (szöveg)szemantikai kérdés? 34
 • 4. Skutta Franciska

 • A megfejthető sűrítés (Francia nyelvű példák a kihagyásos szerkesztésre) 42

  ***

 • 5. Kiss Sándor

 • Szövegvizsgálatok kései latin krónikákban 52

  ***

 • 6. Murvai Olga

 • Szemantikai és pragmatikai kiegészítések a modalitás vizsgálatához 59
 • 7. Kádár Edit

 • Gond van! (Töprengések a van-os szerkezetek egy sajátos típusa kapcsán) 70

  ***

 • 8. Molnár Anna

 • Német modális partikulák egy irodalmi dialógusban (F. X. Kroetz: "Oberösterreich") 81

  II.

 • 9. Kovács-Kiss Kálmán

 • A szöveg figurális meghatározottsága Heine és Petőfi költészetében 87

  III.

 • 10. Dobi Edit

 • Egy kétlépcsős modell szövegmondatok szemiotikai textológiai reprezentációjához 98
 • 11. Tolcsvai Nagy Gábor

 • Szövegtipológiai sajátságok és a mondatszerkezet néhány összefüggése 112
 • 12. Szabó Zoltán

 • Összehasonlító stilisztika és összehasonlító szövegtan 125
 • Officina Textologica Abstract 133